495

From Bhajan Sangrah
Jump to navigation Jump to search

૪૯૫ - બાળકનો તારણહાર ઈસુ

૪૯૫ - બાળકનો તારણહાર ઈસુ
ઈસુ જે બાળનો તારણહાર, જનમ્યો ગભાણે નાતાલને વાર,
રે તેની પ્રીતિ અનંત ને અપાર, અવતર્યો મારે કાજ !
ઈસુ જે બાળનો તારણહાર, તે વધસ્તંભે થયો છે મરનાર,
રે તેની પ્રીતિ અનંત ને અપાર, મર્યો તે મારે કાજ !
ઈસુ જે બાળનો તારણહાર, ઊઠીને નીકળ્યો કબરની બહાર,
રે તેની પ્રીતિ અનંત ને અપાર, ઊઠયો છે મારે કાજ !
ઈસુ જે બાળનો તારણહાર, સ્વર્ગે ચઢી કરે નિત્ય ઉદ્ધાર,
રે તેની પ્રીતિ અનંત ને અપાર, જીવે છે મારે કાજ !
ઈસુ જે બાળનો તારણહાર, સ્વર્ગેથી પાછો છે તે ઊતરનાર,
રે તેની પ્રીતિ અનંત ને અપાર, આવશે તે મારે કાજ !


Phonetic English

495 - Baalakano Taaranahaar Isu
1 Isu je baalano taaranahaar, janamyo gabhaane naataalane vaar,
Re teni preeti anant ne apaar, avataryo maare kaaj !
2 Isu je baalano taaranahaar, te vadhastambhe thayo chhe maranaar,
Re teni preeti anant ne apaar, maryo te maare kaaj !
3 Isu je baalano taaranahaar, ootheene neekalyo kabarani bahaar,
Re teni preeti anant ne apaar, oothayo chhe maare kaaj !
4 Isu je baalano taaranahaar, svarge chadhi kare nitya uddhaar,
Re teni preeti anant ne apaar, jeeve chhe maare kaaj !
5 Isu je baalano taaranahaar, svargethi paachho chhe te ootaranaar,
Re teni preeti anant ne apaar, aavashe te maare kaaj !

Image

Guj495.JPG

Media - Hymn Tune : Seeking for Me

The media player is loading...


Media - Sung By C.Vanveer

The media player is loading...