394

From Bhajan Sangrah
Jump to navigation Jump to search

૩૯૪ - સંતોનો શૃઁગાર

૩૯૪ - સંતોનો શૃઁગાર
પ્રીતે પ્રભુને સેવવો, સંતોને શોભતું એ છે;
અને વળી રાખવો તે પર પ્યાર, સંતોને શોભતું એ છે.
વહાણું વાતાં નિત ઊઠવું, સંતોને શોભતું એ છે;
અને વળી ધરવું ઈશ્વર ધ્યાન, સંતોને શોભતું એ છે.
નીતિથી કામ કરવું ઈશ્વરમાન, સંતોને શોભતું એ છે;
અને વળી કરવું ઈશ્વરમાન, સંતોને શોભતું એ છે.
પોતાને પવિત્ર રાખવા, સંતોને શોભતું એ છે;
અને વળી ભૂંડાનો કરવો ધિક્કાર, સંતોને શોભતું એ છે.
ચાહવું ભલું સહુ લોકનું, સંતોને શોભતું એ છે;
અને વળી સુખદુ:ખે લેવો ભાગ, સંતોને શોભતું એ છે.
મીઠા બોલો નિત ભાખવા, સંતોને શોભતું એ છે;
અને વળી ગાળોના કરવો ત્યાગ, સંતોને શોભતું એ છે.
આંખો નિર્મળ રાખવી, સંતોને શોભતું એ છે;
અને વળી ભૂંડામાં લેવો ન ભાગ, સંતોને શોભતું એ છે.
પરનિંદામાં ન રાચવું, સંતોને શોભતું એ છે;
અને વળી લોભને દેવો ન માગ, સંતોને શોભતું એ છે.
બીજાની વસ્તુ ના ચોરવી, સંતોને શોભતું એ છે;
અને વળી રહેવું સંતોષી સદાય, સંતોને શોભતું એ છે.
૧૦ દુરજનનો સંગ ત્યાગવો, સંતોને શોભતું એ છે;
અને વળી સતસંગે રે'વું સદાય, સંતોને શોભતું એ છે.
૧૧ ઝઘડાથી બાર ગાઉ નાસવું, સંતોને શોભતું એ છે;
અને વળી રહેવું ક્ષમાવાન, સંતોને શોભતું એ છે.

Phonetic English

394 - Santono Shrungaar
1 Prite prabhune sevvo, santone shobhtu ae che;
Ane vadi raakhvo te par pyaar, santone shobhtu ae che.
2 Vahaanu vaata nit uuthavun, santone shobhtu ae che;
Ane vadi dharvun Ishwar dhyaan, santone shobhtu ae che.
3 Nitithi kaam karvun Ishwarmaan, santone shobhtu ae che;
Ane vadi karvun Ishwarmaan, santone shobhtu ae che.
4 Potaane pavitr raakhva, santone shobhtu ae che;
Ane vadi bhundaano karvo dhikkaar, santone shobhtu ae che.
5 Chaahvun bhalu sahu loknu, santone shobhtu ae che;
Ane vadi sukh dukhe levo bhaag, santone shobhtu ae che.
6 Mitha bolo nit bhaakhava, santone shobhtu ae che;
Ane vadi gaadona karvo tyaag, santone shobhtu ae che.
7 Aankho nirmad raakhvi, santone shobhtu ae che;
Ane vadi bhundaama levo na bhaag, santone shobhtu ae che.
8 Parnindaama na raachavun, santone shobhtu ae che;
Ane vadi lobhane devo na maag, santone shobhtu ae che.
9 Beejaani vastu naa chorvi, santone shobhtu ae che;
Ane vadi rahevun santoshi sadaay, santone shobhtu ae che.
10 Durajnano sang tyaagvo, santone shobhtu ae che;
Ane vadi satsange re'vun sadaay, santone shobhtu ae che.
11 Zaghadaathi baar gaau naasvun, santone shobhtu ae che;
Ane vadi rahevun kshamaavaan, santone shobhtu ae che.

Image

Guj394.JPG

Media - Traditional Tune

The media player is loading...

Media - Composition By : Late Mr. Johnson Daniel

The media player is loading...