Open main menu

Gujarati Song Directory

# Gujarati Title Phonetic Title Gujarati Chorus/First Verse Phonetic Chorus/First Verse
1 પ્રભુનું સ્તોત્ર Prabhunu stotra જય જય પરમ દયામય સ્વામી, Jay jay param dayamay swami,
2 ધન્ય ત્રૈક ઈશ્વર Dhanya trek ishwar હે ઈશ્વર પવિત્ર ! He Ishwar Pawitra!
3 પ્રભુને આમંત્રણ Prabhune aamantran પધારો પ્રભુજી, સભામાં પધારો, Padharo prabhuje, sabhamaa padharo,
4 ઈશ્વર સ્તવન Ishwar Stawan મારા, હે આત્મા, Mara, he aatma,
5 ભજનસેવા Bhajan Sewa સેવા કરવા આવિયા, Sewa karwa aawya,
6 ઈશ્વરને આમંત્રણ Ishwarne Aamantran ઓ નાથ, પધારો, આવી ઉગારો શરણાગતને આજ, O naath, padhaaro, aavi ugaaro sharanaagatane aaj,
7 પ્રભુને દ્ધારે Prabhune Dware પ્રભુ, મને તેડો રે તમારે દ્વાર. Prabhu, mane taedo re tamare dhvar.
8 સ્તુત્યર્પણ Stutyarpan પ્રિયકર, શીતકર, ઓ અવિનાશી ! અવિનાશી ; અવિનાશી ! Priyakar, shitakar, o avinaashi ! Avinaashi ; avinaashi !
9 પ્રાર્થનાનો વખત Praarthanaano Vakhat આવો રે સાથીઓ, પ્રાર્થનાનો વખત છે, Aavo re saathio, praarthanaano vakhat che,
10 હખેં પ્રભુની સેવા કરવી Hakhe Prabhuni Seva Karvi ગાતાં ગાતાં બધાં આવો, Gaata gaata badha aavo,
11 જય જનરંજન Jay Janranjan જય જનરંજન, જય દુ:ખભંજન, જય જય જન સુખદાયી. Jay janranjan, jay dukhabhanjan, jay jay jan sukhadaayi.
12 ઈશ્વરની સ્તુતિ Ishvarni Stuti પ્રભુ દેવનાં ગાઓ ગાન, Prabhu Devana Gaao Gaan,
13 ઈશ્વરનું સ્તોત્ર Ishwarnu stotr કરો ગાન, સૌ દેશના લોક, સંગે, Karo gaan, sau deshana lok, sange,
14 ઈશ્વરસ્તુતિ Ishwarstuti હે યહોવા, તુજ આધાર, તું વિણ જગમાં હું લાચાર, He yahowa, tuj aadhar, tu win jagma hu lachar,
15 ભજન કરવાનું નોતરું kerwanu notaru સહુ જગતના લોકો, આવો, Sahu jagat na loko aoo,
16 યહોવ મારો પાળક Yahowa maro palak ઈસુ મારો ઘેટાંપાળ હું તેના ગુણ ગાઉં છું. Iesu maro getapad hu tena gun gawu chu.
17 યહોવા પાળક Yahova Paadak યહોવા છે મારો, Yahova che maaro,
18 યહોવા મારો પાળક છે Yahova Maaro Paadak Che મારો પાળક દેવ છે, અછત કદી નહિ થાય; Maaro paadak dev che, achat kadi nahi thaay;
19 સ્તુતિપાત્ર યહોવા Stutipaatr Yahova પરાત્પર આગળ કરો ગાન,તે આકાશોમાં મહિમાવાન, Paraatpar aagad karo gaan, te aakaashoma mahimaavaan,
20 ઈશ્વર આપણી સહાય Ishwar Aapani Sahaay ઈશ્વર, ગતકાળમાં થયો સા'ય, Ishwar, gatakaadama thayo saa’y,
21 સહાયને માટે પ્રાર્થના Sahaayne Maate Praarthana ખ્રિસ્ત દેવ, તું મંડળી મધે, Khrist dev, tu mandadi madhe,
22 પ્રૈક ઈશ્વરની ભક્તિ Prek Ishwarni Bhakti આવ, સર્વસમર્થ ભૂપ, Aav, sarvsamarth bhoop,
23 પ્રૈક ઈશ્વરની સ્તુતિ Prek Ishwarni Stuti અતિ ગૌરવી ને પવિત્ર પ્રભુ રાય, Ati gauravi ne pavitra prabhu raay,
24 આવો આપણે યહોવાની આગળ ગાઈએ Aavo Aapne Yahovani Aaagad Gaaiae આવો, આપણે સહુ ગાઈએ, Aavo, aapne sahu gaaiae,
25 ઈશ્વરસ્તુતિ Ishwarstuti પવિત્ર, પવિત્ર, પવિત્ર, યહોવા, Pavitra, pavitra, pavitra, yahova,
26 રાજાને ભજો Raajane Bhajo રે ! ભજો રાજન મહાન મહિમાવાન, Re ! Bhajo raajan mahaan mahimavaan,
27 યહોવાની સ્તુતિ કરો Yahovani Stuti Karo હે સૌ ભૌ ભૂવાસીઓ, પ્રભુનો આભાર માનો, He sau bhau bhoovaasio, prabhuno aabhaar maano,
28 સવારનું ગીત Sawaaranu Geet રાત ગઈ, થઈ સવાર, માનું ઈશ્વરનો આભાર Raat gai, thai sawaar, maanu ishwarno aabhaar
29 સવારનું ગીત Sawaarnu Geet દેવ દાતારને સ્તોત્રથી માનજો, લોક ભૂચક્રના સર્વ વાસી. Dev daataarne stotrathi maanjo, lok bhoochakrana sarv vaasi.
30 ભક્તિબોધ Bhaktibodh ભજન કરો નિત ભોરે, ભાઈ, ભજન કરો નિત ભોરે; Bhajan karo nit bhore, bhai, bhajan karo nit bhore;
31 જીવને બોધ Jeevane Bodh ઊઠને, ઊઠને, જાગને, જીવ તું થાય છે પ્રૌઢ જો આજ સારો; Uthane, uthane, jaagne, jeev tu thaay che praudh jo aaj saaro;
32 પરોટ સ્તુતિ Parot Stuti હે પ્રભુ, પ્રાણના નાથ. તમને નમુ, આપ ચરણે પડી આ પ્રભાતે He prabhu, praanna naath. tamne namu, aap charane padi aa prabhaate
33 મુજ સાથે રહે Muj Saathe Rahe મુજ સાથે રહે! કે સાંજતો પડી છે; અંધારું થાય છે; પ્રભુ, સાથે રહે! Muj saathe rahe! Ke saanjato padi che; andhaaru thaay che; prabhu, saathe rahe!
34 સાથે, પ્રભો ! તું રહે Saathe, Prabho ! Tu Rahe સિમોન ગણેશભાઈ Sandhyaakaad same tane j vinavu saathe prabho ! Tu rahe,
35 સાંજની આશિષ Saanjani Aashish અમને સૂઈ જતાં પહેલાં, ત્રાતા આંજની આશિષ દે; Amne sui jata pahela, traata aanajani aashish de;
36 રાતની પ્રાર્થના Raatni Praarthana હે પ્રભુજી, મુજ પ્રાર્થ સુણો, 'મુજને તમ દોરો.' He prabhuji, muj praarth suno, 'mujne tam doro.'
37 સંધ્યાકાળ Sanadhyaakaad સંધ્યાકાળે, પ્રભુ, તુજ પાસ, માંદા ઓ બહુ એકઠાં થયાં; Sanadhyaakaade, prabhu, tuj paas, mada o bahu aekatha thaya;
38 રવિવાર Ravivaar પુણ્ યદાતા પાણી આણ બૂજી તમો, બુદ્ધિ ને પ્રેમ ને બીક રાકો. Pun yadaata paani aan booji tamo, budhdhi ne prem ne beek raako.
39 તારનારનો દિવસ Taarnaarno Divas ઊગ્યો દહાડો આજ તારનાનો ફળ્યો ઉપાય આજ ઉદ્ધરનો; Ugyo dahaado aaj taaranaano phadyo upaay aaj uddharano;
40 આદિતવાર Aaditavaar ઘંટતણા શુભ નાદ સુણીને, હરખાઈએ મન સાથ;..... દહાડો. Dhan dahaako dhan aadit karo, bhajiae Isu naath;
41 રવિવાર Ravivaar શુભ દિન આદિતવાર, આનંદકાર ઘણો છે; Shubh din aaditavaar, aanandakaar ghano che;
42 સપ્તાહનો શ્રેષ્ઠ દિવસ Saptaahano Shresht Divas દિન આ પ્રકશનો Din aa prakashano
43 વિદાય થતી વખતે ગાવાનું ગીત Vidaay Thati Vakhate Gaavanu Geet ત્રાતા, ફરીથી સ્તવીએ તારું આમ, યાદ કરી તારાં પરોપકારી કામ; Traata, pharithi staviae taaru aam, yaad kari taara paropakaari kaam;
44 વિદાયગીરીનું ગીત Vidaayagirinu Geet ઓ ઈશ્વર, તું વિદાય કરી આત્મા ઓ શાંતતિ ભર; O ishwar, tu vidaay kari aatma o shaantati bhar;
45 ત્રૈક ઈશ્વર Traik Ishwar યહોવા વખાણું, મહા ત્રૈકમાનું, સદા એક કામે ત્રણે સર્વ ઠામે; Yahova vakhaanu, maha traikmaanu, sada aek kaame trane sarv thaame;
46 પ્રભુનો વખાણવાનાં કારણો Prabhuno Vakhaanavaana Kaarno દેવને સર્વ લોક વખાણો, હાલેલૂયા; Devane sarv lok vakhaano, Hallelujah!;
47 સહાય કરનાર ઈશ્વર Sahaay Karnaar Ishwar બેથેલના દેવ, તુજ ભક્તોને તું નિત જમાડે છે; Bethelana dev, tuj bhaktone tu nit jamaade che;
48 ઈશ્વરનું ગૌરવ Ishwarnu Gaurav હે પરાાત્મા, કેવું સારું He paraatma, kevu saaru
49 ઈશ્વર વિષે Ishwar Vishe ઈશ્વર પૂર્ણ કૃપા કરનારો, Ishwar purn krupa karanaaro,
50 ઈશ્વરના પ્રેમનુ પ્રકટીકરણ Ishwaarna Premnu Prakateekaran પ્રભો, કૃપા તારી, Prabhi, krupa taare,
51 ઈશ્વરનું સન્માન Ishvarn Sanmaan પ્રભુ, સિયોનમાં તારું માન સંભળાયે છે હ'મેશ; Prabhu, Siyonamaa Taaru Maan Sambhdaaye che ha'meish;
52 ઈશ્વર દ્ધારા ભકતોનો જય Ishvar dwaaraa bhaktono jay દેવ છે આશરો સંતનો રોજ, Dev che aasharo santano roj,
53 ઈશ્વરની અપાર કૃપા Ishvarni apaar krupaa મારા આત્મા, પ્રભુને માન: ને મારા સહુ વિચાર; Maaraa aatmaa, prabhune maan ne maara sahu vichaar;
54 ઈશ્વર સર્વત્ર છે Ishwar sarvatra che દેવના ધ્યાનથી જ્ઞાન શીખી ઘણું સર્વદા સત્યની સાથ ચાલું. Devnaa dhyaanthi gyaan shikhi ghanu sarvadaa satyani saath chalu.
55 છુટકારા માટે આભારસ્તુતિ Chutakaaraa mate aabhaarstuti મેં પ્રભુને કર્યો છે સાદ, ને તેણે દીધો આશીર્વાદ, Mei prabhune karyo che saad, ne tene didho aashirvaad,
56 ઈશ્વર Ishwar અમર ને અદશ્ય, જ્ઞાનમાં તું અપાર, Amar ne adashya, gyaanmaa tu apaar,
57 ઈશ્વરની અચળ કૃપા માટે આભારસ્તુતિ Ishwarni achad krupaa maate aabhaarstuti કેમ કે તેની કૃપા, કૃપા, કૃપા, કૃપા, Kem ke teni krupa, krupa, krupa, krupa
58 જ્ઞાન gyaan ચોગમ વાતાવર્ણ્, આસમાની આકાશ, Chogam vaataavarn, aasmaani aakaash,
59 નાતાલનું જયસ્તોત્ર Naataalnu jaystotra જય જય આનંદી નાતાલ ! જય જય ઈમાનુએલ ! Jay jay aanandi naataal ! Jay jay imaanuael !
60 પ્રભુ ઇસુનો જન્મ Prabhu Isuno Janm કેવી શાંત ! નિર્મળ રાત ! Kevi shaant ! Nirmad raat !
61 જયવંતી નાતાલ Jayvanti naataal જયવંતી નાતાલ, સ્મરું હું જયવંતી નાતાલ; Jayvanti Naataal, smaru hu jayvanti naataal;
62 - પરમ ઊંચામાં દેવને મહિમા - Param uchaamaa devne mahimaa સુણો, દૂતો ગાય છે, "ધન્ય બાળક રાયને." Suno, duto gaay che, "Dhanya baadak raayne."
63 પૂર્વના અમ રાજન ત્રણ Purvanaa am rajan tran ઓ....દૈવ તેજના સિતારા, આગળ થઈને દોરજો અમને, O....Dev tejnaa sitaaraa, aagad thaine dorjo amne,
64 ખુશી ખુશી છે આજ ! Khushi khushi che aaj ! ખુશી ખુશી છે આજ, ઈસુ ખ્રિસ્તે પાપી સારુ Khushi khushi che aaj, Isu khrist paapi saaru
65 ખ્રિસ્તના જન્મને લીધે આનંદ Khristnaa janmne lidhe aanand હે શુભ ખ્રિસ્તી જનો, He shubh kristi jano,
66 પ્રભુ ઈસુનું ખાલી થવું Prabhu Isunu khali thavu સ્વરનાયક તે દીના બાળક થઈ આવ્યો જગ માંહે દેહ ધરી; Swarnaayak te dinaa baadak thai aavyo jag maahe deh dhari;
67 જયગાન Jaygaan ગાઓ જયગાન આજે, ગાઓ જયગાન; Gaao jaygaan aaje, gaao jaygaan;
68 નોએલ, નોએલ Noel, Noel નોએલ, નોએલ, નોએલ, નોએલ, દેહધારી થયો ઈમાનુએલ. Noel, Noel, Noel, Noel, dehdhaari thayo Imaanuael.
69 આવી આનંદી નાતાલ Aavi Aanandi Naatal આવી આનંદી નાતાલ, જન્મ્યો ખ્રિસ્ત, પ્રભુ, ભોપાળ. Aavi aanandi naatal, janmyo khrist, prabhu, bhopaad.
70 ચાલો, આપણે બેથલેહેમ જઈએ ! Chaalo, Aapane Bethlehem Jaiae ! આવો, વિશ્વાસુઓ, જયાનંદ કરીને, આવો, રે આવો, બેથલેહેમ; Aavo, vishwasuo, jayaanand karine, aavo, re aavo, Bethlehem;
71 નાતાલનું ગીત Naataalnu Geet મારો પ્રિય ઈસુ નાથ, જન્મ્યો પતિતોને માટ, Maaro priya Isu naath, janmyo patitono maat,
72 મધરાતના તારલા Madhraatnaa Taaralaa મધરાત કેરા ઓ તારલા, Madhraat keraa o taaralaa,
73 માગી લોકો ઉમંગે Maagi Loko Umange માગી લોકો ઉમંગે દોરનાર તારાની સંગે, Maagi loko umange dornaar taaraani sange,
74 આનંદી નાતાલ Aanandi Naataal જય આનંદી નાતાલ ! જય પ્રભુના જન્મકાળ ! Jay aanandi naataal ! Jay prabhunaa janmakaad !
75 પ્રભુનો ત્યાગ Prabhuno Tyaag હદ તો પ્રીતિએ તુજ વાળી, પ્રભુજી મારા. Had to priti tuj vaadi, prabhuji maaraa.
76 દયામય સ્વામી Dayaamay Swami જય જય ખ્રિસ્ત દયામય સ્વામી. Jay jay khrist dayaamay swami.
77 જગમાં આનંદ ! Jagmaa Aanand ! આનંદ જગમાં ! તારક જન્મ્યો ! સત્કાર અવનિ, તુજ રાય; Aanand jagmaa ! Taarak janmyo ! Satkaar avani, tuj raay;
78 નાતાલ Naataal ચાલો બધું, આજે આપણ આનંદે સૌ અંચરીએ, Chaalo bandhu, aaje aapan aanande sau anchariae,
79 ચરણે નમીએ Charane Namiae ચરણે નમીએ, આજે, વિભુજી ચરણે નમીએ આજે. Charane namiae, aaje, vibhuji charane namiae aaje.
80 સોનેરી સૂરજ Soneri Suraj આલમે આજ ઊગ્યો, સોનેરી સૂરજ Aalame aaj ugyo, soneri suraj
81 ઈસુનો મહાન પ્રેમ Isuno Mahaan Prem જય, જય, જય, જય, પ્રભુ ઈસુ, ઓ ત્રાતા પ્રીતિમાન, (૨) Jay, jay, Jay, jay, prabhu isu, o traataa pritimaan, (2)
82 પ્રભુ ઈસુનો અચળ પ્રેમ Prabhu Isuno Achad Prem પ્રેમ ફરે નહિ ઈસુનો, નહિ તે કરમાશે. Prem fare nahi isuno, nahi te karamaashe.
83 પ્રભુ ઈસુનો પ્રેમ Prabhu Isuno Prem હે મારા તારનાર, તારો પ્રેમ છે પૂરો, છે અમર, He maaraa taaranaar, taaro prem che puro, che amar,
84 ખ્રિસ્ત સર્વ શુભ ઉપમા યોગ્ય છે Khrist Sarv Shubh Upamaa Yogya Che શી ઉપમા ઈસુને દઈએ? શાં દષ્ટાંતો તેનાં કહીએ? Shi upamaa isune daiae? Shaa dashtato tenaa kahiae?
85 "હું ઉત્તમ ઘેટાંપાળક છું" "Hu Uttam Ghetaapaadak Chu" જોખમમાં મુજ પ્રાણ હતો, બચવા નહિ આશા; Jokhamamaa muj praan hato, bachavaa nahi aashaa;
86 મુજને શોધનાર પ્રેમ ! Mujhane shodhanaar prem ! રે પ્રેમ, મુજને શોધનાર ! રે રક્ત, મુજને તારનાર ! Re prem, mujhne shodhanaar ! Re rakta, mujhne taaranaar !
87 પ્રભુ ઈસુની પ્રીતિ Prabhu Isuni Priti રાખો, રાખો, તમે પ્રીતિ, પ્રભુ ઈસુએ દીધિ રીતિ. Raakho, raakho, tame priti, prabhu Isuae didhi riti.
88 પ્રભુ ઈસુનો ચરુશાલેમમાં પ્રવેશ Prabhu Isuno Charushaalemamaa Pravesh જય જય ઈસુ રાજાને વધાવો, જય જય સિયોન વરરાજા પધારો; Jay jau Isu raajaane vadhaavo, jay jay siyona vararaajaa padhaaro;
89 ઈસુ રાજાની સવારી Isu Raajaani Savaari સિયોનની ઓ સુંદરી જોને, Siyonani o sundari jone,
90 વિજયવંત પ્રવેશ Vijayvant Pravesh પધારો રાય ઓ શાલેમમાં, પધારો. રાજન શાંતિના. Padhaaro raay o shaalemamaa, padhaaro. Raajan shaantinaa.
91 પરમ ઊંચામાં હોસાના Param Uchaamaa Hosaanaa પરમ ઊંચામાં હોસાના, હોસાના, હોસાના, Param uchaamaa hosaanaa, hosaanaa, hosaanaa,
92 પ્રભુ ઈસુની યરુશાલેમમાં પધરામણી Prabhu Isuni Yarushaalemamaa Padharaamani મેળાઓમાં જય જય મેળો, યરુશાલેમની માંય Medaaomaa jay jay medo, Yarushaalemamani maay
93 શાલેમ નગરીમાં હોસાના Shaalem Nagarimaa Hosaanaa શાલેમ નગરી આ ' હોસ્સાના ' નાદે ગાજતી જો ! Shaalem nagari aa ' hosaanaa ' naade gaajani jo !
94 ચરુશાલેમમાં જયવંત પ્રવેશ Charushaalemamaa Jayavant Pravesh હે નૃપ તારક ખ્રિસ્ત, તને સ્તુતિ, ગૌરવ હોજો ! He nrup taarak khrist, tane stuti, gaurav hojo !
95 ગૌરવી રાજા Gauravi Raajaa દેખ સિયોની, ઓ સુકન્યા, રાજા આવે છે, Dekh Siyoni, O Sukanyaa, Raajaa Aave Che,
96 બાદશાહી ગૌરવ Baadshaahi Gaurav બાદશાહી ગૌરવ બિરાજે, ત્રાતાના લલાટે, Baadshaahi gaurav biraajo, traataanaa lalaate,
97 પહાડ પરની વાડી Pahaad Parani Vaadi પહાડ પરની વાડીમાં રાત્રે અંધારી Pahaad parani vaadimaa raatre andhaari
98 ગેથસેમાને બાગમાંનું હ્રદયદ્રાવક દ્રશ્ય Gethasemaane Baagamaanu Hridaydraavak Drashya આસપાસ ભલી વૃક્ષલતા જ્યાં, ખ્રિસ્ત ગુરુવર ધ્યાન ધરે, Aaspaas bhali vrukshalataa jyaa, khrist guruvara dhyaan dhare,
99 ઊંચકી ચલાવ્યો Uchaki Chalaavyo ઊંચકી ચલાવ્યો, કોને ઊંચકી ચલાવ્યો ! શૂળીએ રે રે કોને ચડાવ્યો ! Uchaki chalaavyo, kone Uchaki chalaavyo ! Shudiae re re kone chadaavyo !
100 તારણસાધક વધસ્તંભ Taaransaadhak Vadhastambh અરે ! આ સ્તંભની પાસે, મસીહનાં આ વગોણાં શાં? Are ! Aa stambhni paase, masihanaa aa vagonaa shaa?
101 વધસ્તંભને નિહાળ Vadhastambhane Nihaad વધસ્તંભને નિહાળ, ઓ પાપી આજ, વીંધા મુક્તિદાતા એ તારે કાજ. Vadhastambhane nihaad, o paapi aaj, vidhaa mukhtidaataa ae taare kaaj.
102 ખ્રિસ્તની તારણસાધક પ્રીતિ Khristne Taaranasaadhak Priti લોકને લાવવા સ્વર્ગના ધામમાં પાપ ખ્રિસ્તે લઈ દુ:ખ વેઠયું. Lokane laavavaa svarganaa dhaamamaa paap khriste lai dukh vethayu.
103 તજાયેલ રાજાધિરાજ Tajaayela Raajadhiraaj આવો, આવો, પ્રભુ, મુજ મનમાં, માર ભાવભીના ઉર ધરમાં. Aavo, aavo, prabhu, muj manamaa, maar bhaavabhinaa uur dharamaa.
104 ખ્રિસ્તનાં દુ:ખ Khristnaa Dukh ઈસુ પ્રેમ, ઈસુ ત્રાતા, Isu prem, Isu traataa,
105 લોભો પ્રભુને થંભે જડાવ્યો Lobho Prabhune Thambhe Jadaavyo દિન કેવો પ્રભએ બતાવ્યો, પ્યારા ઈસુને થંભે જડાવ્યો, Din kevo prabhaae bataavyo, pyaaraa Isune thambhe jadaavyo,
106 વધસ્તંભ Vadhastambh દષ્ટિએ પડે થંભ જે પળે, રુદન-શોક ત્યાં હર્ખમાં ભળે; Dashtiae pade thambh je pade, rudan-shok tyaa harkhamaa bhade;
107 ખ્રિસ્તનો વધસ્તંભ: જીવનનો આધાર Khristano Vadhastambh: Jeevanano Aadhaar અરર ! કેર આ લોક શો કરે, અમર દેવને થાંભલે જડે; Arar ! Ker aa lok sho kare, amar devane thambhale jade;
108 જુઓ, દેવનું હલવાન Juo, Devanu Halavaan જુઓ, જુઓ, દેવનું હલવાન, Juo, juo, devanu halavaan,
109 ઈસુના મરણનો મર્મ Isunaa Maranano Marma અઘહરતા થઈ દુ:ખ હરે છે, પાપી કાજે ઈસુ મરે છે. Aghaharataa thai dukh hare che, paapi kaaje Isu mare che.
110 જુઓ આ થંભને ધારી રે, વેઠે પ્રભુ વેદના ભારી રે Juo Aa Thambhane Dhaari Re, Vethe Prabhu Vedanaa Bhaari Re ખીકાથી તેનું અંગ ભંજાતું, રુધિરની થઈ ધારમ્ Khikaathi tenu ang bhajaatu, rudhirani thai dhaaram
111 વા’લો વધસ્તંભ વ્યોમે! Vaa'lo Vadhastambh Vyome! વા'લો વધસ્તંભ વ્યોમે ! મનહર મધુરો લાગે, Vaa'lo vadhastambh vyome ! Manahara madhuro laage,
112 ઈસુ મારે માટે મર્યો Isu Maare Maate Maryo મુજ પાપ શ્રાપ વિદારવા ઈસુ ગયો મરી; Muj paap shraap vidaaravaa Isu gayo mari
113 વધસ્તંભ પાસે શોક Vadhastambh Paase Shok શું રકત વહ્યું, ત્રાતા તારું ! શું મુજ રાજા મર્યો ! Shu rakat vahyu, traataa taaru ! Shu muj raajaa maryo !
114 ખ્રિસ્તનાં દુ:ખ Khristnaa Dukh પ્રભુ, તેં દુ:ખ સહ્યાં શાં શાં, કથું તેમને ક્યાં ક્યાં ! Prabhu, te dulh sahya shaa shaa, kathu temane kyaa kyaa !
115 ખ્રિસ્તનું દુ:ખ Khristnu Dukh હે પ્રભુ, મારા તારણહારા, ભૂલું ન તુજ દુ:ખ, સ્વામી અમારા. હે પ્રભુ. Hey prabhu, maaraa taaranhaaraa, bhulu na tuj dukh, swami amaaraa. Hey prabhu.
116 - ઈસુનું મરણ - Isunu Maran જ્યારે સ્તંભે હું ધ્યાન ધરું, જે પર મર્યો ગૌરવનો રાય, Jyaare stambhe hu dhyaan dharu, je par maryo gauravno raay,
117 વધસ્તંભના ધ્યાનમાં ! Vadhastambhnaa Dhyaanamaa ! આ સ્તંભ જે વાર હું ધ્યાન માંહે ધરું છું ! Aa stambh je vaar hu dhyaan maahe dharu chu !
118 જ્યારે થંભે ધ્યાન ધરું Jyaare Thambhe Dyaan Dharu જ્યારે એ થંભે ધ્યાન ધરું, મર્યો ગૌરવી રાય, Jyaare ae thambhe dhyaan dharu, maryo gauravi raay,
119 એક લીલો ડુંગર Ek Lilo Dungar બહુ દૂર એક લીલો ડુંગર છે, એક શહેરના કોટની બા'ર; Bahu dur ek lilo dungar che, ek shaheranaa kotani baa'r;
120 "સંપૂર્ણ થયું" "Sampurn Thayu" દેવે કર્યો પ્રેમ શો વિશ્વ પરે, કે વિશ્વને પુત્રનું દાન કરે ! Deve karyo prem sho vishwa pare, ke vishwane putranu daan kare !
121 પ્રભુનું પુનરત્થાન Prabhunu Punaratthaan ત્રાતા, જુઓ, જીવતો થયો! આજે પવિત્ર પ્રભાતમાં, Traataa, juo, jeevato thayo! Aaje pavitra prabhaatamaa,
122 જય પ્રભુ ઈસુ Jay Prabhu Isu જય પ્રભુ ઈસુ, જય અધિરાજા, જય પ્રભુ, જય જયકારી. Jay prabhu Isu, jay adhiraajaa, jay prabhu, jay jaykaari.
123 પુનરુત્થાનનું ગીત Punarutthaananu Geet હાલેલૂયા ! હાલેલૂયા ! હાલેલૂયા ! Haaleluyaa ! Haaleluyaa ! Haaleluyaa !
124 વિજયી પુનરુત્થાન Vijayi Punarutthaan ભર્યો આનંદ ઉર માંય, ફીટી મરણની છાંય, Bharyo aanand ur maay, fiti maranani chaay,
125 પ્રભુ ખરેખર ઊઠયો છે Prabhu Kharekhar Uuthayo Che આજે ઈસુ ખ્રિસ્ત ઊઠયો, હાલેલૂયા, આ છે તહેવાર ખુશીનો, હાલેલૂયા. Aaje Isu Khrist Uuthayo, haaleluyaa, aa che tahevaar khushino, haaleluyaa.
126 પ્રભુ ઈસુનું પુનરુત્થાન Prabhu Isunu Punarutthaan આનંદે ઉલ્લાસી અખિલ અવનિ આ વારી, Aanande ullaasi akhil avani aa vaari,
127 ખ્રિસ્તનો મરણ પર જય Khristno Maran Par Jay ખ્રિસ્ત આજે પામ્યો ઉત્થાન, Khrist aaje paamyo utthaan,
128 વિજયી ખ્રિસ્ત Vijayi Khrist ગાઓ ગાઓ, જય ગીત ગાઓ, મોટેથી તાળી પાડી ગાાઓ; Gaao gaao, jay geet gaao, motethi taadi paadi gaao;
129 બોલો જય Bolo Jay બોલો જય ઈસુની, બોલો જય મસીહાની, Bolo jay Isuni, bolo jay masihaani,
130 વિજયી ખ્રિસ્ત Vijayi Khrist આ કોણ આવે? મહા યુદ્ધ જીતી ! છે વસ્ત્રમાં રક્તના ડાઘ અતિ! Aa kon aave? Mahaa yuddh jeeti ! Che vastramaa raktanaa daagh ati!
131 જોરથી પોકારો Jorethi Pokaaro જોરેથી પોકારો સહુ, જોરથી પોકારો, ઈસુ ઊઠયો મૃત્યુ જીતી, જોરથી પોકારો, Jorethi pokaaro sahu, jorathi pokaaro, Isy uuthyo mrutyu jeeti, jorathi pokaaro,
132 ધન્ય પ્રભાત Dhanya Prabhaat આજ થયું ધન્ય પ્રભાત, શોક ને દુ:ખની વીતી રાત; Aaj thayu dhanya prabhaat, shok ne dukhni viti raat;
133 પ્રભુ ઈસુએ મેળવેલો વિજય Prabhu Isuae Medavelo Vijay આજ પૂરો થયો રણસંગ્રામ હારે ગયા રિયુ તમામ. Aaj puro thayo ranasangraam haare gayaa riyu tamaam.
134 પ્રભુ ઈસુનું પુનરુત્થાન Prabhu Ishu nu Punar uththaan દિવ્ય ઉષા ઊગી આદિતની સુપ્રકાશ ભરી, Divya usha ugi aaditni suprakash bhari.
135 સ્વર્ગગમન Swargagaman જૈતુન શિષ્યો સહુ મળિયા, પ્રભુ પણ આવ્યા ત્યાંયે; Jaitun shishyo sahu madiyaa, prabhu pan aavyaa tyaaye;
136 આકાશગમન કેમ થયું એ અદૂભુત ધટના સાંભળો Aakaashagaman Kem Thayu Ae Adhbhut Dhatanaa Saambhado ગુરુ શિષ્ય મળ્યા છે સંઘાતે, Guru shishya madyaa che sanghaate,
137 સ્વગૅરોહણ Swargrohan ત્રાતા ઊઠયો મોતનો ધ્વંસ કરી, અમૃતની જ્યોત પ્રદીપ્ત કરી! Traataa uuthayo motano dhvans kari, amrutni jyot pradipt kari!
138 સ્વર્ગી આશા Swargi Aashaa મારો ખ્રિસ્ત પ્રભુજી આવશે રે, અમને લેવા સ્વર્ગી ધામ. Maaro khrist prabhuji aavashe re, amane levaa swargi dhaam.
139 ઈસુના પ્રગટ થવાની આશા Isu nu pragat thavani aasha પ્રગટ થશે રે ઈસુ કયારે ? કયારે પ્રભુ દેખાય? Pragat thashe re Isu kyare ? Kyare Prabhu dekhay ?
140 ખ્રિસ્તનું પુનરાગમન Khristnu Punaraagaman ખ્રિસ્ત તો આવશે વાર નહિ લાગશે, ભેટવા વાટ જો ભ્રાત મારા. Khrist to aavashe vaar nahi laagashe, bhetavaa vaat jo bhraat maaraa.
141 ખ્રિસ્તનું બીજી વારનું આવવું Khristnu Bijee Varnu Aavvu રે પ્રિય ઈસુ, શી વાર? શી વાર? ક્યારે થાય હર્ષ-પોકાર? - Re priya Isu, shi vaar? Shi vaar? Kyaare thaay harsh-pokaar? -
142 દશ કુમારિકાઓનું દષ્ટાંત Dash Kumaarikaaonu Dashtaant દશ કુમારિકાઓ નીકળી, ગઈ વરને મળવા બા'ર; Dash kumaarikaao nikadi, gai varane madavaa baa'ra;
143 143 143 આવવાનો છે, વહેલો આવવાનો છે; Aavavaano che, vahelo aavavaano che;
144 ખ્રિસ્તનું ગૌરવ Khristnu Gaurav સુણો, દસ હજાર વીણા પર, સ્વર્ગે દેવની તુતિ ગાય! Suno, das hajaar vinaa par, swarge devani tuti gaay!
145 મને લેવા ખ્રિસ્ત આવશે Mane Levaa Khrist Aavashe ઈસુ પધારીઓ બેથલેહેમ ગામ, જન્મ ગભાણમાં ને થાય હલકું નામ Isu padhaario Bethlehem gaam, janm gabhaanamaa ne thaay halaku naam
146 તે આવે છે Te aave che તે આવે છે વાદળ ઉપર, જે પાપીઓ કાજ મૂઓ, Te aave che vaadad upar, je paapio kaaj muo,
147 ખ્રિસ્તનું પુનરાગમન Khristnu Punaraagaman આવે, જુઓ! પ્રભુ ખ્રિસ્ત પાચો, વ્યોમથી મેઘાસને ! Aave, juo! Prabhu Khrist paacho, vyomathi meghaasane !
148 હર વખ્ત ઈસુ, ઈસુ બોલ, મન તું ઈસુ, ઈસુ બોલ Har vakht Isu, Isu bol, man tu Isu, Isu bol ઉત્તમ વચનો જો કહ્યાં પ્રભુએ એકથી એક અણમોલ. મન. Uttam vachano jo kayah prabhuae ekthi ek anamol. Muhn.
149 - તારનારની સ્તુતિ - Taranaranī Stuti અરે હજારો જીભોથી સ્તુતિ ખ્રિસ્તની ગાઉં; Are hajaro jībhothi stuti khristani gaavu;
150 ખ્રિસ્તનું નામ Khristnu Naam લાગે બહુ વહાલું તારું, નામ તારનરું, Laage bahu vahaalu taaru, naam taarnaru,
151 ઈસુનું સ્તોત્ર Isunun Stotra ઈસુ ત્રાતા, તારક મોટા, ઈસ્વરના અવતાર, Isu traata, taarak mota, ishvarna avataar,
152 સનાતન અવિકારી ત્રાતા Sanaatan Avikaari Traata માબાપ ત્રાતા કને બાળકો ખૂબ લાવ્યાં, Maabaap traataa kane baalako khoob laavyaan,
153 ત્રાતાનું સ્તોત્ર Traataanu Stotra જગતારકના ગુણ ગાઓ, અકથ તેના માનતાં. Jagataarakanaa gun gaao, akatha tenaa maanataa.
154 જય ખ્રિસ્ત, જય ખ્રિસ્ત Jay Khrist, Jay Khrist જય ખ્રિસ્ત, જય ખ્રિસ્ત, જય પ્રભુ ખ્રિસ્ત, Jay Khrist, jay Khrist, jay prabhu Khrist,
155 155 155 છબી ખૂબ સારી બહુ પ્યારી તારી, ઓ પ્રભુ ઈસુ, લાગે રે. Chabi khub saari bahu pyaari taari, o prabhu Isu, laage re.
156 ઈસુનો જય જ્યકાર Isuno Jay Jaykaar પ્રભુજી તમને, પ્રભુજી તમને જય જયકાર. Prabhuji tamane, prabhuji tamane jay jaykaar.
157 મધુર નામ Madhur Naam મધુર મધુર નામ (૨) પ્રભુ, પરમ મધુર નામ, તારું. Madhur madhur naam (2) prabhu, param madhur naam, taaru.
158 જ્ય પ્રભુ ઈસુ સ્વામી Jay Prabhu Isu Swami જય પ્રભુ ઈસુ, જય પ્રભુ ઈસુ, જય પ્રભુ ઈસુ સ્વામી. Jay prabhu Isu, Jay prabhu Isu, Jay prabhu Isu Swami.
159 ઈસુ જેવો કોઈ મિત્ર નથી ! Isu Jevo Koi Mitra Nathi ! ઈસુ સૌ ત્રાસ છે કેવો, રસ્તો આવે અંત સુધી છેક, Isu sau traas che kevo, rasto aave ant sudhi chek,
160 ઈસુ મારો પ્રીતમ Isu maaro preetam છે ખીણોની ગુલછડી, પ્રભાતનો તારો તે; Chhe kheenoni gulachhadi, prabhaatano taaro te;
161 ધન્ય ખ્રિસ્ત ! ધન્ય ખ્રિસ્ત ! Dhanya Khrist ! Dhanya Khrist ! ધન્ય ખ્રિસ્ત ! ધન્ય ખ્રિસ્ત ! જય જય હોજો તુજને નિત; Dhanya Khrist ! Dhanya Khrist ! Jay jay hojo tujane nit;
162 જય ઈસુને જય Jay Isune Jay જય ! ઈસુને જય! જય ઈસુને જય! Jay ! Isune jay! Jay Isune jay!
163 ખ્રિસ્ત આપનું સર્વસ્વ Khrist Aapanu Sarvswa ખ્રિસ્ત સાથે મળો, સત્ય રાખી વળો, ખ્રિસ્ત સંભાળશે, ભક્તને પાળશે; Khrist saathe mado, satya raakhi vado, Khrist sambhaadashe, bhaktane paadashe;
164 જગત પર ઈશ્વરની પ્રીતિ Jagat Par Ishwarni Priti જય જય જય જય ઈસુને જય, કુરબાન થઈ ટાળ્યો ભય; (૨) Jay jay jay jay Isune jay, kurabaan thai taadyo bhay; (2)
165 તે પ્રીતિ વખાણજો Te Priti Vakhaanajo રે પ્રીતિ વખાણજો, પ્રીતિ વખાણજો, પ્રીતિ વખાણજો, પ્રીતિ ઘણી. Re priti vakhaanajo, priti vakhaanajo, priti vakhaanajo, priti ghani.
166 કેવળ ખ્રિસ્તથી શુદ્ધતા Kevad Khristthi Suddhataa 166 166
167 જીવનદાતાને રટો Jeevandaataane rato રટ રટ રટ તું, Rat Rat Rat Tu,
168 ખ્રિસ્તની પ્રીતિનો અનુભવ Khristni Pritino Anubhav મીઠી મીઠી તે પ્રીત, મેં ચાખી છે; Mithi mithi te preet, mein chaakhi che;
169 તારનારનું સ્તોત્ર Taaranaaranu Stotra અમોને હતું નાશમાં તો જવાનું, અને દુષ્ટ શેતાન સાથે થવાનું; Amone hatu naashamaa to javaanu, ane dusht shetaan saathe thavaanu;
170 મુકતાનંદ Muktanand પ્રભુ ઈસુ મસીહા, જય તુજને, દઈ પ્રાણ દીધું તારણ મુજને. Prabhu Isu masihaa, jay tujne, dai praan didhu taaran mujne.
171 ખ્રિતની અનુપમ પ્રીતિ Khristni Anupam Priti હે ખ્રિસ્ત ત્રાતા, ત્રાણદાતા, વિશ્વવિધાતા ધણી, Hey Khrist traataa, traanadaataa, vishwadidhaataa dhani,
172 સદૂગુરુની સ્તુતિ Sadguruni Stuti પ્રીત મેં તો બાંધી હો સદ્ગુરુની. Preet me to baandhi ho sadguruni.
173 173 173 સદાય પાસ થા, મહા દયાળુ તારનાર તું, Sadaay paas thaa, mahaa dayaadu taaranaar tu,
174 ઈસુ સર્વ શુભનો અખૂટ ભંડાર Isu Sarv Shubhano Akhut Bhandaar મારો ઈસુ બહુ છે સારો હાં, Maaro Isu bahu che saaro haa,
175 પ્રભુ ઈસુનો પ્રેમ Prabhu Isuno Prem પ્રેમ ઈસુનો છે અવિનાશી, જઈ વળગું હું તેને નિરાશી. Prem Isuno che avinaashi, jai vadagu hu tene niraashi.
176 અલૌકિક નામ : ઈસુ Alokik Naam : Isu જે નામથી આરામ મારા કલાન્ત આત્માનો થયો, Je naamthi aaraam maaraa kalaant aatmaano thayo,
177 ઈસુ સવૌત્તમ મિત્ર Isu Savauttam Mitra મને લાગે મસીકા બહુ પ્યારો, હું તો કિંકર દીન બિચારો. Mane laage masikaa bahu pyaaro, hu to kinkar din bichaaro.
178 પ્રીતિરૂપ ખ્રિસ્ત Pritiroop Khrist તુજ હ્રદય પ્રેમી, રૂપ પ્રેમી, રીત પ્રેમી, ઓ ઈસુ. Tujh hruday premi, roop premi, reet premi, o Isu.
179 ઈસુ એ જ સગું Isu Ae Aj Sagu સગું મારે ઈસુ છે વા'લામાં વા'લું, સગું મારું સર્વ હું તેને જ ભાળું. Sagu maare Isu che vaa'laamaa vaa'lu, sagu maaru sarv hu tene aj bhaadu.
180 ખ્રિસ્તમાં રહેવાથી લાભ Khristmaa Rahevaathi Laabh અપાર લાભ ખ્રિસ્તથી સદાય ખ્રિસ્તમાં રહો, Apaar laabh Khristthi saday Khristmaa raho,
181 ખ્રિસ્ત જેવો મિત્ર કોઈ નથી Khrist Jevo Mitra Koi Nathi મિત્ર નથી મમ કોઈ, તુજ સમો મિત્ર નથી મમ કોઈ; Mitra nathi mam koi, tujh samo mitra nathi mam koi;
182 ઇસુ સર્વોત્કૃષ્ટ મિત્ર Isu Sarvotkrusht Mitra જીવનના માર્ગમાં ચાલું, અહરૂનિશ ખ્રિસ્તમાં મા'લું; Jeevananaa maargmaa chalu, aharoonish Khristmaa maa'lu;
183 ઈસુ મસીહ ત્રાતા Isu Masih Traataa ઈસુ મસીહ મુજ પ્રાણના ત્રાતા. Isu Masih mujh praananaa traataa.
184 184 184 ભાવે ભજો પ્રભુ ઈસુ નામ, Bhaave bhajo prabhu Isu naam,
185 પ્રભુ ઈસુનાં વખાણ Prabhu Isunaa Vakhaan ખ્રિસ્ત ઈસુ રાય છે, Khrist Isu raay che,
186 પ્રભુ મારો પાળક છે Prabhu Maaro Paadak Che પ્રભુ લોકનો છે પ્રેમી ઘેટાંપાળ, ધન ધન સંતોને રે. Prabhu lokno che premi ghetaapaad, dhan dhan santone re.
187 ઈસુનાં સર્વાંગ કેવાં છે? Isunan sarvaang kevaan chhe? જો ઈસુ તણું મુખ ભાળશે, શું દીસે છે? Jo Isu tanun mukh bhaalashe, shun deese chhe?
188 જીવનનો ઝરો Jeevanano zaro જીવનનો ઝરો છે પ્રભુ ઈસુ; Jeevanano zaro che prabhu Isu;
189 ઈસુનું નામ Isunun naama ઇસુના નામને દો મહિમા,ને દૂતો લાગો પાય; Isuna naamane do mahima,ne dooto laago paay;
190 પ્રભુ ઈસુ ઉદ્ધારનાર છે Prabhu Isu Uddhaaranaar Che કેવો અજબ ઉદ્ધારનાર છે ઈસુ મુજ ત્રાતા ! Kevo ajab uddhaaranaar che Isu mujh traataa !
191 ગરજ પૂરી પાડનાર ઈસુ Garaj Poori Paadnaar Isu ન્યાયીપણું, પરાક્રમ, જ્ઞાન, પવિત્રાઈ સર્વકાળ, Nyaayipanu, paraakram, gyaan, pavitraai sarvakaad,
192 મુજ મિત્ર ઈસુ Mujh Mitra Isu હા, તે મુજ મિત્ર છે, ને તેનું સૌ મુજને આપે, Haa, te mujh mitra che, ne tenu sau mujhne aape,
193 એકલો ઈસુ Eklo Isu કેવળ ઈસુ, સદા ઈસુ, ઈસુ સંધું તેનાં ગાન; Kevad Isu, sadaa Isu, Isu sandhu tenaa gaan;
194 અણમૂલ મોતી Anmool Moti મને મળ્યું અણમૂલ મોતી, આનંદે ગાય છે મન; Mane madyu anmool moti, aanande gaay che mun;
195 મહામૂલનું મોતી Mahaamoolanu Moti મોતીડું મળ્યું છે અમને રે, મહામૂલ વાળું, Motidu madyu che amne re, mahaamool vaadu,
196 ખ્રિસ્ત મારો છે Khrist Maaro Che મન મારું સ્થિર છે તારા પર, ખ્રિસ્ત મારો; Man maaru sthir che taaraa par, Khrist maaro;
197 ખ્રિસ્તમાં જીવવું Khristmaa Jevavu શું ખ્રિસ્ત-મોતથી મુજ તારણ થાય? શું થાઉં લાભ એનો મેળવનાર? Shu Khrist-motathi mujh taaran thaay? Shu thaau laabh aeno medavanaar?
198 સૌ આશિષના દાતા, આવ. Sau Aashishanaa Daataa, Aav. આવ, હે દાતા, સૌ આશોષના, શીખવ મને ગાતાં પ્રીત, Aav, hey daataa, sau aashish na, shikhav mane gaataa preet,
199 ઈસુનું મધુર નામ Isunu Madhur Naam કેવું મધુર ઈસુનું નામ લાગે વિશ્વસીને, Kevu madhur Isunu naam laage vishwasine,
200 ઈસુનું મધુર નામ Isunu Madhur Naam મઘુર મધુર પરમ મધુર, નામ ઈસુ તારું ! Madhur madhur param madhur, naam Isu taaru !
201 પ્રભુની અનુપમ પ્રીત Prabhuni Anupama Preeta દિવ્ય પ્રીત, અનુપમ પ્રીતિ, સ્વર્ગી આનંદ, આવ ભૂમાંય; Divya preet, anupam preeti, svargi anand, aav bhoomaanya;
202 ઈસુ નામ Isu Naam પ્રિય નામ ! કેવું મિષ્ટ ! જગની આશ ને સ્વર્ગનો હર્ષ; Priya naam ! Kevu misht ! Jagni aash ne swargno harsh;
203 તારનાર Taaranaar "ભવસાગરમાં" મળિયો મારો તારણહાર, "Bhavsagarma" Madiyo Maaro Taaranhaar,
204 દયાસાગર પ્રભુ ઈસુ Dayaasaagar Prabhu Isu ઈસુ, ઈસુ, દયારૂપ, ઈસુ ખ્રિસ્ત દયાનો ભૂપ, Isu, Isu, dayaaroop, Isu Khrist dayaano bhoop,
205 ઈસુ કેવો મિત્ર છે ! Isu Kevo Mitra Che ! ઈસુ જેવો મિત્ર કોણ છે? જેને કહી એ શોક ને પાપ ! Isu jevo mitra kon che? Jene kahi ae shok ne paap !
206 પવિત્રાત્મા, હાલ મને ભર ! Pavitraatma, Haala Mane Bhar ! મને ભર, મને ભર, ઈસુ આવ, હાલ મને ભર; Mane bhar, Mane bhar, Isu aav, haal mane bhar;
207 દેવ, રેડ આત્મા Dev, Red Aatma દેવ, રેડ આતમા, Dev, red aatama,
208 ઓ પરમેશ્વર, આત્માની વૃષ્ટિ તું ભારે આપજે O parameshvar, aatmaani vrashti tun bhaare aapaje ઓ પરમેશ્વર, આત્માની વૃષ્ટિ તું ભારે આપજે O parameshvar, aatmaani vrashti tun bhaare aapaje
209 પવિત્રાત્મા વિષે Pavitraatma vishe શુભાત્મા વખાણું, ખરો દેવ માનું, મટાડે વિકારો, કરાવે સુધારો; Shubhaatma vakhaanun, kharo dev maanun, mataade vikaaro, karaave sudhaaro;
210 પવિત્રામાને આમંત્રણ Pavitraamaane Aamntran આવો, અવિનાશી, આકાશી આત્મા, Aavo, avinaashi, aakaashi aatma,
211 પવિત્રાત્માને આમંત્રણ Pavitraatmaane Aamntran જીવનદાતા, પવિત્ર આત્મા, અમમાં વસવા આવો રે; Jeevanadaata, pavitra aatma, amamaan vasava aavo re;
212 પવિત્રાત્માને વિનંતી Pavitraatmaane Vinanti સંભારક આત્મા, આવું હાથમાં, કર મુજ હૈડે વાસ; Sanbhaarak aatma, aavun haathamaan, kar muj haide vaas;
213 સત દોરનાર Sata Doranaar પવિત્રાત્મા, સત દોરનાર, ખ્રિસ્તી પાસ સદા રે'નાર, Pavitraatma, sat doranaar, Khristi paas sada re'naar,
214 પવિત્રાત્મા, આવ Pavitraatma, Aav હે સૃષ્ટિસ્થાપક આત્મા, આવ, અમોમાં તારો વાસો લાવ; He srashtisthaapak aatma, aav, amomaan taaro vaaso laav;
215 પવિત્રાત્મા, પ્રેરણા કર ! Pavitraatma, Prerana Kar ! પવિત્રાત્મા, તું પ્રેરણા કર, દિવ્ય તેજથી અમોને ભર; Pavitraatma, tun prerana kar, divya tejathi amone bhar;
216 પવિત્રાત્માને આમંત્રણ Pavitraatmaane Aamantran મનની અંદર કરવા મંદર આવો, હું શુદ્ધાત્મા નાથ; Manani andar karava mandar aavo, hun shuddhaatma naath;
217 પવિત્રાત્માની જરૂર Pavitraatmaani Jaroor અગ્નિ પડવા દે, અગ્નિ પડવા દે; (૨) Agni padava de, agni padava de; (2)
218 અગ્નિ માગણી Agni Maagani ધર્મક્રિયાઓ કરતાં જીવન વીતે વેગે; Dharmakriyaao karataan jeevan veete vege;
219 પવિત્રાત્મા માટે પ્રાર્થના Pavitraatma Maate Praarthana પ્રભુ, જ્યોતિ જલાવો, પ્રભુ જ્યોતિ જલાવો, Prabhu, jyoti jalaavo, prabhu jyoti jalaavo,
220 પવિત્ર શાસ્ત્ર Pavitra Shaastra શાસ્ત્ર પવિત્ર ખરો ભંડાર, જ્ઞાન સનાતન ત્યાં મળનાર; Shaastr pavitra kharo bhandaar, gyaan sanaatan tyaan malanaar;
221 બાઈબલનાં વચનો Biblenaan Vachano વંદન, પ્રભુજી, હોજો અમારાં, આપ્યાં અદ્ભુત વચનો તમારાં. Vandana, prabhuji, hojo amaaraan, aapyaan adbhut vachano tamaaraan.
222 અજબ જીવંત શબ્દો Ajab Jeevant Shabdo સુંદર શબ્દો, અજબ શબ્દો, (૨) Sundar shabdo, ajab shabdo, (2)
223 "હે ઈશ્વર, મારી આંખ ઉઘાડ." "He Ishvar, Maari Aankh Ughaad." સૃષ્ટિનિયંતા, સર્વસર્જક, પૂર્ણ જ્ઞાની, હે પ્રભો ! Srashtiniyanta, sarvasarjak, poorn gyaani, he prabho !
224 શાસ્ત્રથી જ્ઞાન Shaastrathi Gyaan પ્રભુ તણું જ શાસ્ત્ર પૂર્ણ ચિત્ત ફેરવે છે; Prabhu tanun ja shaastra poorn chitt pherave chhe;
225 સર્વોત્તમ ગ્રંથ Sarvottama Grantha છે સતશાસ્ત્ર સર્વોત્તમ ગ્રંથ, વાચન કાજે પ્રિય અત્યંત; Chhe satashaastra sarvottam granth, vaachan kaaje priya atyant;
226 દીવારૂપ વચન Deevaaroop Vachan વચનો પ્રભુનાં શાસ્ત્રમાં જે જે લખેલાં છે બધાં; Vachano prabhunaan shaastramaan je je lakhelaan chhe badhaan;
227 પવિત્ર શાસ્ત્ર Pavitra Shaastra શાસ્ત્ર પવિત્ર છે શુભ ખાણ, તેમાં છે અમોલ પાષાણ; Paastra pavitra chhe shubh khaan, temaan chhe amol paashaan;
228 શાસ્ત્રરૂપી ભંડાર Shaastraroopi Bhandaar ઈશ્વરનું જે શાસ્ત્ર તે વિશાળ છે ભંડાર, Ishvaranun je shaastra te vishaal chhe bhandaar,
229 શાસ્ત્રરૂપી દીપિકા Shaastraroopi Deepika જેમ સદા દેખાય છે ગગને સૂર્યપ્રકાશ, Jem sada dekhaay chhe gagane sooryaprakaash,
230 મંડળીનો પાયો Mandaleeno Paayo મંડળીનો પાયો એક જ, તે પ્રભુ ઈસુ ધાર, Mandaleeno paayo ek ja, te prabhu Isu dhaar,
231 મડળી પરનો પ્રેમ Madali Parano Prem પ્રભુ, તુજ રાજ ચાહું, તારું રે;વાનું સ્થાન; Prabhu, tuj raaj chaahun, taarun re;vaanun sthaan;
232 મંડળીની જાગૃતિને માટે પ્રાર્થના Mandaleeni Jaagratine Maate Praarthana મંડળી પડી, Mandali padi,
233 ખ્રિસ્તમાં ખરી સમાનતાા Khristamaan Khari Samaanata ઓ ખ્રિસ્ત ! તારા રાજ્યમાં કદી સૂર્ય આથમતો નથી, O Khrist ! Taara raajyamaan kadi soorya aathamato nathi,
234 ત્રાણ કોણથી મળે? Traan Konathi Male? ત્રાણ કોણથી મળે? Traan konathi male?
235 ઘેર વળો ભટકેલા ! Gher Valo Bhatakela ! ઘેર વળો, રે, ઘેર વળો, સહુ જે ભટકેલા; Gher valo, re, gher valo, sahu je bhatakela;
236 નોતરું Notarun બીમારી અમારી ગઈ ખ્રિસ્તનાથી, મળ્યો છુટકારો મહા તાપમાંથી; Beemaari amaari gai Khristanaathi, malyo chhutakaaro maha taapamaanthi;
237 નાશ પામતાંને બચાવ Naash Paamataanne Bachaav નાશ પામતાંને બચાવ, મરતાંને સંભાળ, Naash paamataanne bachaav, marataanne sambhaal,
238 પાપ હરનાર ખ્રિસ્ત Paap Haranaar Khrist (કોણ હરે મુજ પાપ ? તુજ વિણ કોણ કરે સંતાપ ? (Kon hare muj paap ? Tuj vin kon kare santaap ?
239 જીવતા પ્રભુની વાત બધાને કહેવી Jeevata Prabhuni Vaat Badhaane Kahevi સર્વત્ર જાઓ, બધાંને કહો, કે પ્રભુ ઊઠયો છે; Sarvatra jaao, badhaanne kaho, ke prabhu oothayo chhe;
240 ઉદ્ધારના સમાચાર Uddhaarana Samaachaar આકાશથી દેવે કહું, દયા પ્રગટ કરાય; Aakaashathi deve kahun, daya pragat karaay;
241 પ્રભુ ઈસુ રાજ કરશે Prabhu Isu Raaj Karashe પ્રકાશે સૂર્યકિરણ જ્યાં ઈસુનો અમલ થશે ત્યાં; Prakashe sooryakiran jyaan Isuno amal thashe tyaan;
242 કોણ કરે મને પાર Kon Kare Mane Paar કોણ કરે મને પાર ? તુજ વિના, કોણ કરે ઉદ્ધાર? Kon kare mane paar ? Tuj vina, kon kare uddhaar?
243 પ્રભુ ઈસુનું તેડું Prabhu Isunun Tedun શું સ્વામીની હ્રદય વીંઘતી હાંક આપે ન સુણી? Shun svaameeni hraday veenghati haank aape na suni?
244 તારણના ભોજનમાં સૌને નોતરો Taaranana Bhojanamaan Saune Notaro સુણો, સુણો, ત્રાતાની આ વાત જો; Suno, suno, traataani aa vaat jo; taaranana bhojanamaan saune notaro.
245 આખા જગતમાં જઈને સુવાર્તા પ્રગટ કરો. Aakha Jagatamaan Jaeene Suvaarta Pragat Karo. જૈતુનવાળા ડુંગરે, અગિયાર ચેલા મળિયા, Jaitunavaala dungare, agiyaar chela maliya,
246 ઈસુને શરણે આવો Isune Sharane Aavo સહુ માનવીઓ, ઈસુ શરને આવજો; Sahu maanaveeo, Isu sharane aavajo;
247 જેની ઈચ્છા તે આવે Jeni Ichchha Te Aave "જૈની ઈચ્છા તે, ચાહે તે આવે!" "Jaini ichchha te, chaahe te aave!"
248 મહાન વૈદ Mahaan Vaid દૂતના વખાણમાં, માણસોના ગાનમાં, Dootana vakhaanamaan, maanasona gaanamaan,
249 આવો, હરેક પાપથી પીડિત Aavo, Harek Paapathi Peedit વિશ્વાસ કરો, વિશ્વાસ કરો, ફક્ત વિશ્વાસ કરો; Vishvaas karo, vishvaas karo, phakt vishvaas karo;
250 રે ફરો ! Re Pharo ! રે ફરો! રે ફરો ! ને નાશથી બચો, Re pharo! Re pharo ! Ne naashathi bacho,
251 શું ઉદાસી Shun Udaasi શું ઉદાસી, શું તું કમજોર, શું દુ:ખિત છે મન ? Shun udaasi, shun tun kamajor, shun dukhit chhe man ?
252 શ્રમિત છે ખરે ? Shramit Chhe Khare ? શ્રમિત છે ખરે ? કલાંત છે ખરે? અતિશ દુ:ખથી ખિન્ન તું ખરે? Shramit chhe khare ? Kalaant chhe khare? Atish dukhathi khinn tun khare?
253 ઈસુ તારે છે Isu Taare Chhe બોલો હાલેલૂયા ! ઈસુ તારે છે ! બોલો હાલેલૂયા ! Bolo haalelooya ! Isu taare chhe ! Bolo haaleluyaa !
254 પાપરૂપી કાંટા Paaparoopi Kaanta પાપતણા જે કાંટા મનમાં, કાઢે ઈસુ નાથ; Paapatana je kaanta manamaan, kaadhe Isu naath;
255 સુવાર્તા Suvaarta વાત પુરાતન કાળ તણી જે તે મુજને સુણાવો; Vaat puraatan kaal tani je te mujane sunaavo;
256 ઈસુ ગુરુ તારણહાર Isu Guru Taaranahaar ભાઈ, મને ભાગ્યો મળ્યા છે ઈસુ ગુરુ તારણહાર. Bhai, mane bhaagyo malya chhe Isu guru taaranahaar.
257 ઈસુને શરણે Isune Sharane ઈસુને શરણે જાઉં , મારા પ્રભુ ઈસુને શરણે જાઉં. Isune sharane jaaun , maara prabhu Isune sharane jaaun.
258 હમણાં જ તારણનો દિવસ છે Hamanaan Ja Taaranano Divas Chhe કર ખરી, સજ્જન, તૈયીરી તારણ સુખ લેવા ભારી, Kar khari, sajjan, taiyeeri taaran sukh leva bhaari,
259 પ્રભુ ઈસુને આવકાર Prabhu Isune Aavakaar આવવાને દે, આજે આવવાને દે; Aavavaane de, aaje aavavaane de;
260 સંપૂર્ણ તારણ Sampoorn Taaran પૂરી મુક્તિ ! પૂરી મુકિત ! ઉઘાડેલો છે ઝરો, Poori mukti ! Poori mukit ! Ughaadelo chhe jharo,
261 કૃપાથી તારણ Krupaathi Taaran ત્રાણ સર્વકાળ, ઓ પાપી, ગ્રહોને, ત્રાણ સર્વકાળ, હે ભ્રાતૃ, માનો તે; Traan sarvakaad, o paapi, grahone, traan sarvakaada, he bhraatru, maano te;
262 ઘેટું Ghetu હું તો નિર્બુદ્ધ મેષ હતો, ચાહતો નહિ વાડો; Hoon to nirbuddh mesha hato, chaahato nahi vaado;
263 ફસલ કાપીએ Fasal Kaapiae કાપીએ ફસલ, લાવીએ ફસલ, Kaapiae fasal, laaviae fasal,
264 સુવાર્તા પ્રચારાર્યે Suvaartaa Prachaaraarye વિભુ, અમો સિધાવીએ સુવાર્તા પ્રસારવા, Vibhu, amo sidhaaviae suvaartaa prasaaravaa,
265 ઈસુ પાસે આવ Isu Paase Aav ઈસુ પાસે, ઈસુ પાસે, ઈસુ પાસે આવ હાલ, Isu paase, Isu paase, Isu paase aav haal,
266 નાથની નૈયા Naathani Naiyaa આવો, બેસી જાઓને હો, નૈયા તૈયાર છે, Aavo, besi jaaone ho, naiyaa taiyaar che,
267 આમંત્રણ Aamantran આવો જગના લોક સઘળા, ઈસુ રાજા બોલાવે છે. Aavo jaganaa lok saghadaa, Isu raajaa bolaave che.
268 "જ્ઞાન હાંક મારે છે" "Gyaan Haak Maare Che" પરમેશ્વર બોલાવે, આવો રે. Parameshwar bolaave, aavo re.
269 પ્રેમથી ઈસુ બોલવે Premthi Isu Bolave પ્રેમથી ઈસુ બોલાવે જલદી આવો, Premathi Isu bolaave jaladi aavo,
270 ઈસુ નાઝારી પાસે થઈને જાય છે Isu Naazaari Paase Thaine Jaay Che આ શાનો ઉત્યુક સમુદાય, જે હ્યાંથી ઉતાવળો જાય? Aa shaano utyuk samudaaya, je hyaathi utaavado jaay?
271 ખ્રિસ્તનો મધુર સ્વર Khristno Madhur Swar આવું છું તુજ પાસ, આવું આ પળે; Aavu choo tujh paasa, aavu aa pade;
272 જેવો છું તેવો જ Jevo Choo Tevo Ja હું છું તેવો જ, હક વિના આજ, Hoon choo tevoj, hak vinaa aaj,
273 સંપૂર્ણ તારણ Sampurn Taaran તારા પર છે મુજ ઈમાન, ઓ કાલવરીના હલવાન, Taaraa par che mujh imaan, o kaalavarinaa halavaan,
274 ઈસુ પાસે જવું Isu Paase Javu ઈસુ, તારી પાસે આવું, બધું મૂકી તારે કાજ; Isu, taari paase aavu, badhu mooki taare kaaj;
275 ખ્રિસ્તની જરૂર Khristni Jaroor જરૂર છે, તુજ જરૂર છે, ઘડી ઘડી જરૂર છે; Jaroor che, tujh jaroor che, ghadi ghadi jaroor che;
276 ઈસુનો અવાજ Isuno Avaaj ધીરો મીઠો પ્રેમી અવાજ, પ્રભુ ઈસુનો કોઈ સાંભળો આજ, Dhiro mitho premi avaaj, prabhu Isuno koi saambhado aaj,
277 આશ્રયની માગણી Aashrayani Maagani હે પ્રભુ, દર્શન દેજે જી; તુજ શરણે મને લેજે જી. He prabhu, darshan deje jee; tujh sharane mane leje jee.
278 મારાં પાપ મટાડ Maaraa Paap Mataad હે ઈસુ, જગતના તારનાર, એકલો પાપને દૂર કરનાર; He Isu, jagatanaa taaranaar, aekalo paapane door karanaar;
279 પ્રભુની ધીરજ Prabhuni Dhiraj હે જગતારક, દેવ ધણી, તુજ પાય નમું છું; He jagataarak, dev dhani, tujh paay namu choo;
280 ઈસુનું રુધિર Isunu Rudhir અમૂલ્ય છે ખરે, શ્વેત બરફ સમ કરે; Amoolya che khare, shwet baraf sam kare;
281 પાપનો પશ્વાત્તાપ અને ક્ષમા Paapano Pashyaattaap Ane Kshamaa પાપો ભૂંસી નાખો, પ્રભુ, મુજ પાપો ભૂંસી નાખો. Paapo bhoosi naakho, prabhu, mujh paapo bhoosi naakho.
282 તારણ માટે પ્રાર્થના taarana maate praarthnaa પ્રભુ મુજ, તારણ દે પતિતોને, તારણ દે પતિતોને. Prabhu mujh, taarana de patitone, taarana de patitone.
283 મિલાપ Milaap ઊઠ, મારા આત્મા, ઊઠ, ગુનાની બીક કર દૂર; Uutha, maaraa aatmaa, uutha, gunaani bika kara doora;
284 શ્રદ્ધાળુની હોંસ Shraddhaaduni Hosa જીવતો જો રહું, ખ્રિસ્ત કાજે રહું; જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. Jeevato jo rahoon, Khrist kaaje rahoon; jo maru to ghano laabh maanu.
285 તારનાર પર ભરોસો Taaranaara Para Bharoso ઈસુ ચરણે પાપો મૂકું, તે કરશે પરિહાર; Isu charane paapo mooku, te karashe parihaar;
286 ભરોસો Bharoso ભરોસો સદા દેવનો રાખનારા, અને સત્યના ધોરને ચાલનાર; Bharoso sadaa devano raakhanaaraa, ane satyanaa dhorane chaalanaar;
287 પ્રભુ પિતા ઉપર ભરોસો Prabhu Pitaa Upara Bharoso પિતા તણે પરાક્રમે પ્રસંગ સર્વ છે ઠરેલ; Pitaa tane paraakrame prasamga sarva che tharela;
288 માત્ર ઈસુ પર જ ભરોસો Maatra Isu Para Ja Bharoso ઈસુ, ઈસુ, વહાલા ઈસુ, રાખું છું તુજ પર આધાર, Isu, Isu, vahaalaa Isu, raakhu choo tujh para aadhaar,
289 દઢ વિશ્વાસ Dadha Vishwaas ધન રે ધન, ખ્રિસ્ત, તને જ ભજું, તુજ નામ તણાં શુભ શસ્ત્ર સજું, Dhan re dhan, Khrist, tane ja bhaju, tujh naam tanaa shubha shastra saju,
290 કેવો સ્થિર પાયો Kevo Sthir Paayo રે કેવો સ્થિર પાયો, હે પ્રભુના સંત, Re kevo sthir paayo, he prabhunaa samta,
291 જીવનના સર્વ વિકારમાં ઈસુ ઉપર ભરોસો Jeevanana Sarv Vikaaramaan Isu Upar Bharoso જીવનનો જે માર્ગ ભયંકાર તે પર છે મુજ પાય; Jeevanano je maarg bhayankaar te par chhe muj paay;
292 મુજ પર દર્શાવ્યો પ્રેમ Muj Par Darshaavyo Prem પણ જાણું છું ઈસુ છે મારો એક મિત્ર સારો, જે ઘણો પ્યારો, Pan jaanun chhun Isu chhe maaro ek mitra saaro, je ghano pyaaro,
293 સંકટમાં ધીરજ Sankatamaan Dheeraj ઈહ લોકે છે સુખ દુ:ખ ભેળાં, કડવું, મીઠું બેઉ મળેલાં; Eeh loke chhe sukh dukh bhelaan, kadavun, meethun beu malelaan;
294 પ્રભુ પર ભરોસો Prabhu Par Bharoso અવિશ્વાસ નીકળ, ત્રાતા છે પાસે, Avishvaas neekal, traata chhe paase,
295 દેવ આપણો આશ્રમ તથા સામર્થ્ય Dev Aapano Aashram Tatha Saamarthy મજબૂત કિલ્લો આપણો દેવ, તે શસ્ત્ર તથા ઢાલ; Majaboot killo aapano dev, te shastra tatha dhaal;
296 ખ્રિસ્તનો દિલાસો Khristano Dilaaso જઉં છું તમથી જ વિદાય લઈ, દિલગીર થશો ઉરમાં ન કંઈ, " Mam shishya thashonahi vyaakul re, tam ur udaaseenata na ghare !"
297 પ્રભુ ઈસુના પ્રેમથી કોણ જુદાં પાડશે? Prabhu Isuna Premathi Kon Judaan Paadashe? કોણ ચઢે મુજ શત્રુ થઈને? કોણ કરે બળ એવું જી, Kon chadhe muj shatru thaeene? Kon kare bal evun ji,
298 આશીર્વાદ માટે પ્રાર્થના Aasheervaad Maate Praarthana પ્રભુ, આશિષો દે અમોને કૃપાથી, ઉરે તેજ દે દિવ્ય તારી પ્રભાથી; Prabhu, aashisho de amone krapaathi, ure tej de divya taari prabhaathi;
299 ઈસુના થંભ સિવાય બીજું કંઈ ન જાણું Isuna Thambh Sivaay Beejun Kani Na Jaanun કોઈ જાણે છે ખગોળ, ભૂગોળ, ગણિતમાં પંકાય, Koi jaane chhe khagol, bhoogol, ganitamaan pankaay,
300 જીવનની રોટલી Jeevanani Rotali જેમ તેં રોટલી આપી ગાલીલ મધ્યે, Jem ten rotali aapi gaaleel madhye,
301 માર્ગ તથી સત્ય તથા જીવન Maarg Tathi Satya Tatha Jeevan મારગમાં પ્રભુ સાથ રહી નિત દોર મને, Maaragamaan prabhu saath rahi nit dor mane,
302 નવું મન Navun Man ઈસુ, સામર્થ તારું મન નવું કરનારું, Isu, saamarth taarun man navun karanaarun,
303 નવું મન જોઈએ Navun Man Joeeye રે, હોય મજમાં નિષ્કલંક મન ગાવા દેવનાં ગુણગાન! Re, hoy majamaan nishkalank man gaava devanaan gunagaan!
304 ઈસુ શીખવિત પ્રાર્થના Isu Sheekhavit Praarthana આકાશી ઓ બાપ અમારા, Aakaashi o baap amaara,
305 ઈસુની શીખવેલી પ્રાર્થના Isuni Sheekhaveli Praarthana અમારા પિતા ઈશ આકાશવાદી, સદા નામ તારું મનાજો પ્રકાશી; Amaara pita ish aakaashavaadi, sada naam taarun manaajo prakashi;
306 ખ્રિસ્તની આરાધના Khristani Aaraadhana અમો આવિયાં આજ સૈ ખ્રિસ્ત નામે, અમો આવિયાં તો ઈસુને વિરામે; Amo aaviyaan aaj sai Khrist naame, amo aaviyaan to Isune viraame;
307 ખ્રિસ્તનું મન Khristanun Man પ્રભુ, મને ખ્રિસ્ત તણું મન આપો, ખ્રિસ્ત તણું મન આપો; Prabhu, mane Khrist tanun man aapo, Khrist tanun man aapo;
308 માફી માટે પ્રાર્થના Maaphi Maate Praarthana ખ્રિસ્ત, તું તણે પાય લાગીએ, અપાર દોષ કાજ માફ માગીએ. Khrist, tun tane paay laageeye, apaar dosh kaaj maaph maageeye.
309 પ્રાર્થના Praarthana જન્મ થકી અવળી મુજ વાતો સર્વ ગયેલી, Janm thaki avali muj vaato sarv gayeli,
310 પ્રાર્થના Praarthana સુણ પ્રાર્થ, પ્રભુ, તુજ દાસ તણી, મુજ ઉપર રાખ કૃપા જ ઘણી. Sun praarth, prabhu, tuj daas tani, muj upar raakh krapa ja ghani.
311 મુજને ન ટાળ, નમ્ર તારનાર Mujane Na Taal, Namra Taaranaar તારનાર, તારનાર, સુણ મુજ દીન પોકાર, Taaranaar, taaranaar, sun muj deen pokaar,
312 જયવાન જિંદગી Jayavaan Jindagi વહેલા, વહેલા, વહેલા, પ્રભુજી, મારે મંદિરે આવજો રે. Vahela, vahela, vahela, prabhuji, maare mandire aavajo re.
313 પ્રભુ, મારી સહાય કરો Prabhu, Maari Sahaay Karo મનમાં દીપ જલાવો, પ્રભુજી મારા ! Manamaan deep jalaavo, prabhuji maara !
314 પ્રભુ, પાણી આપ Prabhu, Paani Aap પાણી આપ, પ્રભુ, તૃષિત છું, પાણી આપ મને. Paani aap, prabhu, trashit chhun, paani aap mane.
315 ખ્રિસ્તને શીખવો Khristane Sheekhavo શીખું વત્તું વત્તું, શીખું વત્તું વત્તું, Sheekhun vattun vattun, sheekhun vattun vattun,
316 ઈસુનું સ્મરણ Isunun Smaran ઈસુની નામને સ્મરું છું, તે મનને લાગે મિષ્ટ; Isuni naamane smarun chhun, te manane laage misht;
317 પ્રાર્થના કર્વા વિષે Praarthana Karva Vishe પ્રાર્થ કરો સહુ ખ્રિસ્તી જનો, નિત પ્રાર્થ કરો; Praarth karo sahu Khristi jano, nit praarth karo;
318 સત્યની વહાર માટે વિનંતી Satyani Vahaar Maate Vinanti હે સતસ્વામી, સતના બેલી, સત્યની વા'રે ચઢજો રે. He satasvaami, satana beli, satyani va're chadhajo re.
319 જીવન કરતાં અધિક તારનાર Jeevan Karataan Adhik Taaranaar દરેક દિન, દરેક પળ, આપ તારું શુદ્ધ કરનાર બળ; Darek din, darek pal, aap taarun shuddh karanaar bal;
320 મારું દર્શન થા Maarun Darshan Tha દર્શન થા મારું, હ્રદયના ધણી; Darshan tha maarun, hradayana dhani;
321 એકલો આશ્રય Ekalo Aashray ઈસુ, મુજ આત્માના વા'લ તારો આશ્રમ મને આલ; Isu, muj aatmaana va'l taaro aashram mane aal;
322 સહાયને માટે પ્રાર્થના Sahaayane Maate Praarthana હે પ્રભુ, દર્શન આપી આજ, ધન્ય કરાવ અમારાં કાજ; He prabhu, darshan aapi aaj, dhanya karaav amaaraan kaaj;
323 અથાગ દયા Athaag Daya ઊંડી દયા ! શું મુજ પર ? મુજ સમ મુખ્ય પાપી પર ? Oondi daya ! Shun muj par ? Muj sam mukhy paapi par ?
324 જીવતા ખડક Jeevata Khadak જીવતા ખડક, ખરી આડ, મારા ઉપર છાયા પાડ ! Jeevata khadak, khari aad, maara upar chhaaya paad !
325 અનાતન ખડક Anaatan Khadak હે ખડક અનાતન ! મુજ માટે તું ચિરાયો છે ખરે ! He khadak anaatan ! Muj maate tun chiraayo chhe khare !
326 વિશ્વાસની વૃધ્દ્રિ માટે પ્રાર્થના Vishvaasani Vradhdri Maate Praarthana ક્ષણિક જીને અક્ષય ઝાલું, અવિનાશીની આશા પાળું, Kshanik jeene akshay jhaalun, avinaasheeni aasha paalun,
327 દે વરદાન, દયાળુ De Varadaan, Dayaalu દે એવું વરદાન, દયાળુ (૨) De evun varadaan, dayaalu (2)
328 પૂર્ણાર્પણ Poornaarpan પ્રભુ, મારું જીવન લે, મારાં તન, મન, તારાં છે; Prabhu, maarun jeevan le, maaraan tan, man, taaraan chhe;
329 આત્મ્સમર્પણ Aatmsamarpan તન, મન, ધન, પ્રભુ, તુજ ચરણે, તુજ સઘળું છે, તેં જ દીધું છે, Tan, man, dhan, prabhu, tuj charane, tuj saghalun chhe, ten ja deedhun chhe,
330 સ્વાર્પણ Svaarpan પૂર્વ દિશાથી માગીઓ આવ્યા શુભશુભ અર્પણો લઈને રે; Poorv dishaathi maageeo aavya shubhashubh arpano laeene re;
331 પ્રભુને સર્વસ્વાર્પણ Prabhune Sarvasvaarpan મુજ જીવન લે, મજ જીવન લે, સમર્પિત કરું, મજ જીવન લે; Muj jeevan le, maj jeevan le, samarpit karun, maj jeevan le;
332 પ્રભુી ઈચ્છા પ્રમાણે Prabhui Ichchha Pramaane પ્રભુ, તુજ ઈચ્છા પ્રમાણે કર ! હું છું મટોડી, તું છે કુંભાર; Prabhu, tuj ichchha pramaane kar ! Hun chhun matodi, tun chhe kunbhaar;
333 પ્રભુ માટે સ્વાર્પણ Prabhu Maate Svaarpan હે પ્રભુ, તું મજ જીવન લે, સમર્પિત કરું છું, He prabhu, tun maj jeevan le, samarpit karun chhun,
334 મનનું અર્પણ Mananun Arpan રુદિયે રે'જે રે, ત્રાતા, વાસ કરી ત્યાં શાંતિદાતા; Rudiye re'je re, traata, vaas kari tyaan shaantidaata;
335 હે દેવ, મારી સાથે બોલ He Dev, Maari Saathe Bol દેવ, મને કહે કે હું બોલું, ને તારો સાદ ઓળખે બીજા; Dev, mane kahe ke hun bolun, ne taaro saad olakhe beeja;
336 સેવાનું અનુસરણ Sevaanun Anusaran પ્રભુ ! બોલ કે બોલું પછી, તુજ વણી એ રીતે વધે; Prabhu ! Bol ke bolun pachhi, tuj vani e reete vadhe;
337 ઈસુને માટે જીવવું Isune Maate Jeevavun ઈસુ, તારે કાજે અમે સર્વદા જીવીશું; Isu, taare kaaje ame sarvada jeeveeshun;
338 જ્યાં પ્રભુ દોરે ત્યાં હું જઈશ Jyaan Prabhu Dore Tyaan Hun Jaeesh જ્યાં તે દોરે, પાછળ જઈશ, Jyaan te dore, paachhal jaeesh,
339 શું ખ્રિસ્ત એકલો લે વધસ્તંભ ! Shun Khrist Ekalo Le Vadhastambh ! શું ખ્રિસ્ત એકલો લે વધસ્તંભ, ને જગના સૌ લોક નહીં ? Shun Khrist ekalo le vadhastambh, ne jagana sau lok naheen ?
340 હું ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલીશ Hun Khristani Paachhad Chaaleesh પાછળ, પાછળ, તારી પાછળ ચાલીશ, Paachad, Paachad, taari Paachhad chaaleesh,
341 વિશ્વાસયુકત ઠરાવ Vishvaasayukat Tharaav આવો, ઈસુ, જગના રાજા, ભાવ કરીને મન આપું; Aavo, Isu, jagana raaja, bhaav kareene man aapun;
342 તેં શું આપ્યું મને? Ten Shun Aapyun Mane? પ્રાણ મેં મારો દીધો, રક્ત દીધું વે'વાડી, Praan men maaro deedho, rakt deedhun ve'vaadi,
343 સ્વાર્પણ Svaarpan અર્પું તુજને મુજ તન, મન, ધન, મુજ જીવન લે, મુજ જીવને લે. Arpun tujane muj tan, man, dhan, muj jeevan le, muj jeevane le.
344 જીવનાર્પણ Jeevanaarpan ઈશ, લે મજ જીવન ભેટ ધરું, ઝટ લે, અભિલાષ હું એહ ધરું; Ish, le maj jeevan bhet dharun, jhat le, abhilaash hun eh dharun;
345 પ્રભુને આપવા વિષે Prabhune Aapava Vishe આપો પ્રભુને આનંદે, વહાલાંઓ દેવનાં. Aapo prabhune aanande, vahaalaano devanaan.
346 ખ્રિસ્ત, હું તારો જ છું Khrist, hun taaro ja chhun રાખ મને સ્તંભ પાસે, હે પ્રભુ, Raakh mane stambh paase, he prabhu,
347 પરસ્પર પ્રેમ Paraspar Prem સહુનું સુખ તમ જન તાકો, એક બીજા પર પ્રેમ જ રાખો; Sahunun sukh tam jan taako, ek beeja par prem ja raakho;
348 વહાલું નામ Vahaalun Naam હું ઈસુને ચાહું (૩), તેની છે મુજ પર પ્રીત. Hun Isune chaahun (3), teni chhe muj par preet.
349 પ્રેમ Prem પ્રેમના નામનાં, પ્રેમના કામનાં શી રીતે કરું વખાણ? Premana naamanaan, premana kaamanaan shi reete karun vakhaan?
350 આભારસ્તુતિ Aabhaarastuti પ્રભુ, સ્તુતિ કરું, તુજ નામ તણી, Prabhu, stuti karun, tuj naam tani,
351 આશીર્વાદો ગણો Aasheervaado Gano આશીર્વાદો મળ્યા તમોને, Aasheervaado malya tamone,
352 પ્રીતિની સરીતા Preetini Sareeta શી સરિતા પ્રીતની, તે શુદ્ધિ કરે સહુ ચિત્તની. Shi sarita preetani, te shuddhi kare sahu chittani.
353 પ્રભુ ઈસુ પર પ્રેમ Prabhu Isu Par Prem હે ઈસુ, તું મારો, હું પ્રીતિ કરું, ને પાપોના મોહ સંધા દૂર ધરું He Isu, tun maaro, hun preeti karun, ne paapona moh sandha door dharun
354 પ્રભુ સાથે મેળાપ Prabhu Saathe Melaap મારા આકાશવાસી બાપ, તારી સાથે દે મેળાપ; Maara aakaashavaasi baap, taari saathe de melaap;
355 ખ્રિસ્તવિરહ Khristavirah તને છોડીને, ખ્રિસ્ત, હું જાઉં કહીં ? જાઉં કહી, પ્રભુ, જાઉં કહીં? Tane chhodeene, Khrist, hun jaaun kaheen ? Jaaun kahi, prabhu, jaaun kaheen?
356 તુજ પર વધુ પ્રેમ Tuj Par Vadhu Prem ઓ ખ્રિસ્ત, મુજ પ્યાર વધાર, મુજ પ્યાર વધાર ! O Khrist, muj pyaar vadhaar, muj pyaar vadhaar !
357 પવિત્રતા માટે પ્રાર્થના Pavitrata Maate Praarthana સર્વશક્તિમાન ઈસુ દે છે પવિતાઈ. Sarvashaktimaan Isu de chhe pavitaai.
358 આત્માનો પ્રીતમ Aatmano Pritam રે જેના મેળાપથી મુજ દિલ છે હર્ષિત, ને શોકમાં યાદ આવે જેનું નામ; Re jena medapthi muj dil che harsheet, ne sokhma yaad aave jenu naam;
359 આશિષની વૃષ્ટિ Aashishani Vrashti વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર: Vrashti thashe, eni chhe bahu jaroor:
360 શું તમે શુધ્ડ્ર Shun tame shudhdr નહાયા છો લોહીમાં? Nahaaya chho lohi maan?
361 જગતનું સુખ વીતી જાય છે Jagatanun Sukh Veeti Jaay Chhe સુખ જગનું વીતી જાઓ, ખ્રિસ્ત છે મારો ! Sukh jaganun veeti jaao, Khrist chhe maaro !
362 વધસ્તંભમાં રહેલો મહિમ Vadhastambhamaan Rahelo Mahim થંભની માંય, થંભની માંય, હું હરખાઉં સદા; Thambhani maay, thambhani maay, hun harakhaaun sada;
363 મુજ દેવ પાસે Muj Dev Paase મુજ દેવ, તારી પાસે, તારી પાસે, Muj dev, taari paase, taari paase,
364 હર્ષ થાય છે Harsh Thaay Chhe હર્ષ થાય છે, મને બહુ હર્ષ થાય છે, Harsh thaay chhe, mane bahu harsh thaay chhe,
365 આનંદ આપાર Anand Aapaar આનંદ છે આજ મહા! આનંદ અપાર, આવ્યા સંસારમાં ઈસુ તારનાર Anand chhe aaj maha! Anand apaar, aavya sansaaramaan Isu taaranaar
366 શાંતિની અભિલાષા Shaantini Abhilaasha પ્રભુ મુજ, આપ ખરી તુજ શાંતિ, આપ ખરી તુજ શાંતિ, Prabhu muj, aap khari tuj shaanti, aap khari tuj shaanti,
367 ધન્યતા ભરેલી ખાતરી Dhanyata Bhareli Khaatari એ જ મારી વાર્તા, એ જ મારું ગીત; E ja maari vaarta, e ja maarun geet;
368 આનંદ Anand જે પ્રભુનો છે શુદ્ધ સમાજ તે તમ હર્ષ ગાઓ આજ; Je prabhuno chhe shuddh samaaj te tam harsh gaao aaj;
369 ધન્યતા Dhanyata રે આપણને ધન્ય, ધન્ય, ધન્ય, ધન્ય; Re aapanane dhanya, dhanya, dhanya, dhanya;
370 જે દિનથી ખ્રિસ્ત આવ્યો Je Dinathi Khrist Aavyo જે દિનથી ખ્રિસ્ત ઈસુ આવ્યો, Je dinathi Khrist Isu aavyo,
371 સંપૂર્ણ શાંતિ Sampoorn Shaanti શાંત, પૂરી શાંત ? આ પાપી પૃથ્વી માંય? Shaant, poori shaant ? aa paapi prathvi maany?
372 ખ્રિસ્તની શાંતિ Khristani Shaanti શાંત થયું મન ખ્રિસ્ત થકી, શુભ ત્રાણ થયું; Shaant thayun man Khrist thaki, shubh traan thayun;
373 બેઉલાહ દેશ Beulaah Desh બેઉલાહ દેશ શું આ તો નહિ હોય, અજવાળાનું ધન્ય સ્થાન ! Beulaah desh shun aa to nahi hoy, ajavaalaanun dhanya sthaan !
374 આનંદના કારણો Aanandana Kaarano આનંદ ઉર છે રે મુજને મળિયો તારણહાર; Anand ur chhe re mujane maliyo taaranahaar;
375 આકાશમાં થતો આનંદ Aakaashamaan Thato Anand જય ! જય ! જુઓ દૂતો કેવા ગાય ! Jay ! Jay ! Juo dooto keva gaay !
376 ધન્ય દિન Dhanya Din ધન્ય દિન, ધન્ય દિન, શુદ્ધ કરાયો હું મલિન; Dhanya din, dhanya din, shuddh karaayo hun malin;
377 પ્રભુ ખ્રિસ્તની સેવા Prabhu Khristani Seva સેવ કરો પ્રભુ ઈશ તણી, સહુ સેવ કરો; Sev karo prabhu ish tani, sahu sev karo;
378 શેતાન સામે યુદ્ધમાં ચાલો Shetaan Saame Yuddhamaan Chaalo ચાલો, ખ્રિસ્તના સૈનિકો યુદ્ધમાં આજે જઈએ, Chaalo, Khristana sainiko yuddhamaan aaje jaeeye,
379 સજ્જ થાઓ ઈસુના પક્ષમાં Sajj Thaao Isuna Pakshamaan સજ્જ થાઓ ઈસુના પક્ષમાં ! રે સ્તંભના યોદ્ધાઓ ! Sajj thaao Isuna pakshamaan ! Re stambhana yoddhaao !
380 પસંદગીની પળ Pasandageni Pal પસંદગીની પળ એક આવે, દરેક જન કે પ્રજા માટ, Pasandageni pal ek aave, darek jan ke praja maat,
381 ઈસુને જય Isune Jay જય ! જય ! જય ! ઈસુને જય ! Jay ! Jay ! Jay ! Isune jay !
382 કામ કરવાનો આગ્રહ Kaam Karavaano Aagrah બળ, મને દો, ઈશ રાય અમારા, યુદ્ધે લડીએ હામે. Bad, mane do, ish raay amaara, yuddhe ladiae hame.
383 ખ્રિસ્તી યોદ્ધા Khristi Yoddha ચાલો, ખ્રિસ્તી યોદ્ધા ! જાણે યુદ્ધની માંયમ્ Chaalo, Khristi yoddha ! Jaane yuddhani maayam
384 યુદ્ધે, ખ્રિસ્તી યોદ્ધા Yuddhe, Khristi Yoddha યુદ્ધે, ખ્રિસ્તી યોદ્ધા, ચાલી અગ્રે થાઓ; Yuddhe, Khristi yoddha, chaali agre thaao;
385 કોણ ખ્રિસતને યૂઠે જાય Kon Khristne Yuthe Jaay દેવપુત્ર યુદ્ધે ચાલીને રાજમુગટ લેવા Devputr yuddhe chaaline raajmugat leva
386 આત્મિક શણગાર Aatmik Shangaar આત્મિક શણગાર સજો, વીરલા રે.. Aatmik shangaar sajo, virla re..
387 પરીક્ષા તથા જય Pariksha Tatha Jay માગો તારનાતની સા'ય, પાળક બળદાતા તે થાય; Maago taaranaatani saa'y, paadak badadaata te thaay;
388 દુર્ગ રાખો Durg Raakho "દુર્ગ રાખો, હું આવું છું," ખ્રિસ્ત ભાખે આ; "Durg raakho, hoon aavun chu," Khrist bhaakhe aa;
389 ખ્રિસ્તી માણસનો મુખ્યાર્થ Khristi Maanasano Mukyaarth માનવનો મુખ્યાર્થ કહું, સહુ ચિત્ત ધરોને; Maanavno mukyaarth kahoon, sahu chitt dharone;
390 પ્રાર્થના કરવી Praarthanaa Karavi કરો પ્રાર્થના, સંત સૌ, એક ચિત્તે, કરો સેવ ઈસુ તણી શુદ્ધ રીતે; Karo praarthanaa, sant sau, ek chitte, karo sev Isune tani shuddh rite;
391 ઈસુનું આમંત્રણ Isunenu Aamantran ખ્રિસ્ત બોલાવે, આપણ સૌને, ભવસાગરે હોય આંધી; Khrist bolaave, aapan saune, bhavasaagare hoy aandhi;
392 તમારા દીવા સળગતા રાખો Tamaara Diva Sadagata Raakho રાખજો દીવા સળગતા રાખજો રે, Rakhjo diva sadagat rakhjo re,
393 ઔકય વિષે Aukay Vishe એકપણાનું બંધન રૂડું, એ તો ટકશે સાચું; Ekpanaanu bandhan rudu, ae to takshe saachu;
394 સંતોનો શૃઁગાર Santono Shrungaar પ્રીતે પ્રભુને સેવવો, સંતોને શોભતું એ છે; Prite prabhune sevvo, santone shobhtu ae che;
395 હ્રૃદયદ્ધાર આગળ ઈસુ Hrudayaddhar Aagad Isune તારા દિલનું દ્વાર જો ઈસુ ખટખટાવે, Taara dilnu dwaar jo Isune khatkhataave,
396 સાજાપણું આપનાર હાથ Saajaapanu Aapnaar Haath જે હાથ પૂર્વ શક્તિમાન હતો, રોગી તણા રોગ પ્રેમે હરતો; Je haath purv shaktimaan hato, rogee tana rog preme harato;
397 તે મને સાજો કરે છે Te Mane Saajo Kare Che સાજો કરે, સાજો કરે, દૈવી બળે સાજો કરે; Saajo kare, saajo kare, daivi bade saajo kare;
398 બધું ઈસુને કહે Badhu Isunene Kahe અગર જો હોય માંદો તું, ઈસુને કહે, ઈસુને કહે. Agar jo hoy maando tu, Isunene kahe, Isunene kahe.
399 આખી વાટ દીસે છે ઈસુ Aakhi Vaat Dise Che Isu ઈસુ, ઈસુ, હા, આખી વાટ દીસે છે ઈસુ. (૨) Isu, Isu, haa, aakhi vaat dise che Isu. (2)
400 હોડી હંકારો Hodi Hankaaro હોડી હંકારો, નાવિક, મારી, જવું છે પેલે પાર આશા તમારી Hodi hankaaro, naavik, maari, javun che pele paar aasha tamaari
401 તારનાર, મને દોર Taarnaar, Mane Dor દોરજે, દોરજે, તારનાર, મને દોરી લે; Doraje, doraje, taarnaar, mane dori le;
402 મને દોરે છે Mane Dore Che તે દોરે છે, તે દોરે છે, પોતાના બળવંત હાથ વડે; Te dore che, te dore che, potaana badavant haath vade;
403 પ્રભુ મુજ પાસ રહે Prabhu Muj Paas Rahe સાંજ પડે છે જીર તણી, પ્રભુ, દૂર ન જાજે, Saanj pade che jeer tani, prabhu, door na jaaje,
404 વિલંબ કરવો નહિ Vilamb Karvo nahi ગગને વાદળ, દરિયે વહાણો થોડી વાર જણાય; Gagane vaadad, dariye vahaano thodi vaar janaay;
405 ક્ષણભંગુર દેહ Kshanbhangur Deh ધૂ તો થશે દેહ આપણી, ટકે કદા ન દેહ બાળ પ્રૌઢની; Dhoo to thashe deh aapni, take kada na deh baad praudhani;
406 અલ્પાયુષ્ય Alpaayushy જરા તું નજરે જો ધારી, જરા તું જજરે જો ધારી; Jara tu najare jo dhaari, Jara tu jjare jo dhaari;
407 હું મુસાફર અને પરદેશી છું Hoon Musaafar Ane Pardeshi Chu હું મુસાફર તથા પરદેશી, Hoon musaafar tatha pardeshi,
408 સ્વદેશ આકાશ Swadesh Aakaash હ્યાં હું પરદેશી છું, સ્વદેશ આકાશ; Hyaa hoon pardeshi chu, swadesh aakaash;
409 અખંડાનંદ Akhandaanand અહોન્શ સ્વર્ગ માંહી સુખ છે, ન દુ:ખ કદા ! Ahonsh swarg maahi sukh che, na dukhkada !
410 આનંદમય દેશ Aanandmay desh એક છે આનંદમય દેશ, દૂર, દૂર, અપાર ! Ek che aanandmay desh, door, door, apaar !
411 સ્વર્ગી ભુવન Svargi Bhuvan હ્યાં હું પરદેશી ને મુસાફિર, Hyaan hun paradeshi ne musaaphir,
412 સ્વર્ગવાસમાં ભક્તનું સુખ Svargavaasamaan Bhaktanun Sukh ભક્ત તણી છે શુભ શુભ નગરી, સ્વરના ઊંચા વાસો, Bhakt tani chhe shubh shubh nagari, svarana ooncha vaaso,
413 સ્વર્ગી આનંદ Svargi Anand કેવો થશે આનંદ, આનંદ, આનંદ, આનંદ; Kevo thashe anand, anand, anand, anand;
414 સુંદર દેશ Sundar Desh આનંદિત મુદતમાં મળીશું તે સુંદર કાંઠા પાસ. Aanandit mudatamaan maleeshun te sundar kaantha paas.
415 સોનેરી શહેર Soneri Shaher યરૂશાલેમ સોનેરી ! સદા આશીર્વાદિત ! Yarooshaalem soneri ! Sada aasheervaadit !
416 નદી પાસે એકઠા થઈએ Nadi Paase Ekatha Thaeeye હા, આપણાથી ભેળા થવાય, સુંદર, સુંદર, નદી પાસ મળાય; Ha, aapanaathi bhela thavaay, sundar, sundar, nadi paas malaay;
417 સ્વર્ગની આશા Svargani Aasha સર્વ આવો, પ્રભુ ખ્રિસ્તના સંત, હર્ષથી કાપીએ સ્વર્ગનો પંથ; Sarv aavo, prabhu Khristana sant, harshathi kaapeeye svargano panth;
418 આકાશમાં મુકામ Aakaashamaan Mukaam ખમીશું આંધી, બંધ થશે જલદી, પછી લંગર નાખીશું. (૨) Khameeshun aandhi, bandh thashe jaladi, pachhi langar naakheeshun. (2)
419 અંતોનો વિશ્રામ Antono Vishraam સૌ સંતો શ્રમથી મુકત થઈ વિરામ્યા, Sau santo shramathi mukat thai viraamya,
420 ઈસુને હાથ સલામત Isune Haath Salaamat ઈસુને હાથ સલામત, તેના રાંક ઉરે શાંત; Isune haath salaamat, tena raank ure shaant;
421 ખ્રિસ્તનું ન્યાયશાસન Khristanun Nyaayashaasan કેવું મધુર પ્રભુ ઈસુનું નામ, જગને બચાવે છે પાપથી તમામ; Kevun madhur prabhu Isunun naam, jagane bachaave chhe paapathi tamaam;
422 દુષ્ટને ધાક અને શુદ્ધને શાંતિ Dushtane Dhaak Ane Shuddhane Shaanti વીતી બધા વિશ્વનો વેળ ગયો, ને ન્યાય ચુકાવનો કાળ થયો; Veeti badha vishvano vel gayo, ne nyaay chukaavano kaal thayo;
423 કૌટુંબિક પ્રેમ Kautunbik Prem ઓ પ્રેમ ! દિવ્ય, સોનેરી, અપરિમિત તું ખાસ, O prem ! Divya, soneri, aparimit tun khaas,
424 સુખી ઘર Sukhi Ghar ઓ સુખી ઘર, જ્યાં, હે ખ્રિસ્ત, તું છે પ્યારો, O sukhi ghar, jyaan, he Khrist, tun chhe pyaaro,
425 દેવ, આશિષ દે ધરને Dev, Aashish De Dharane દેવ, આશિષ દે, દીન ઘર પર, આપ પ્રેમી, મિષ્ટ પ્રકાશ; Dev, aashish de, deen ghar par, aap premi, misht prakash;
426 પ્રભુ સર્વ સફળતાનું મૂળ Prabhu Sarv Saphalataanun Mool જો ઈશ્વર ઘર ના બાંધે તો મિથ્યા શ્રમ લે ઘર કરનાર; Jo Ishvar ghar na baandhe to mithya shram le ghar karanaar;
427 વર્ષની સમાપ્તિ તથા શરૂઆત વિષે Varshani Samaapti Tatha Sharooaat Vishe વર્ષ હવે આ પૂરું થાય, જીવન જોતાં જોતા જાય, Varsh have aa poorun thaay, jeevan jotaan jota jaay,
428 નવીન વર્ષ Naveen Varsh નવીન વરસમાં નવીન સુદાનો હે પ્રભુ, સહુને દેજે રે, Naveen varasamaan naveen sudaano he prabhu, sahune deje re,
429 નવીન વર્ષ Naveen Varsh જો આજે જે સાલ ગઈ ગત કાળે ગણના તેની જાણ, Jo aaje je saal gai gat kaale ganana teni jaan,
430 નૂતન વર્ષની પ્રાર્થના Nootan Varshani Praarthana નવલે વરસે દિવસે દિવસે, વિભુ ! દે બળ જીવનમાં અતિશે; Navale varase divase divase, vibhu ! De bal jeevanamaan atishe;
431 નવીન વર્ષ Naveen Varsh જુઓ, કાળતરુ પર આજે ઊઘડી નવીન કળી એક, Juo, kaalataru par aaje ooghadi naveen kali ek,
432 લગ્નનું ગીત Lagnanun Geet રચી, દેવ, તેં દુનિયા ખૂબ સારી, નિહાળી વખાણું તને વારવારી; Rachi, dev, ten duniya khoob saari, nihaali vakhaanun tane vaaravaari;
433 લગ્નવિધિ પ્રસંગ માટે Lagnavidhi Prasang Maate શુભ લગ્ન તણો દિન આજ અહા ! Shubh lagn tano din aaj aha !
434 લગ્નપ્રસંગે ગાવાનું Lagnaprasange Gaavaanun દેવે નર નારીનું જોડું જોડિયું, એમાં ઉત્તમ અર્થ દેખાય; Deve nar naareenun jodun jodiyun, emaan uttam arth dekhaay;
435 લગ્નવાદીઓને આશીર્વાદ Lagnavaadeeone Aasheervaad ઓ પ્રેમના દેવ ! સમક્ષ તારી, O premana dev ! Samaksh taari,
436 લગ્નનું ગીત Lagnanu Geet આવ, કૃપાળુ ઈશ્વર ત્રાતા, અમો પર તું કૃપા કર, Aav, krupadu ishwar trata, Amo par tum krupa kar,
437 લગ્નગીત Lagnageet વધૂવર રાખ, પ્રભુ, સુખકારી રે ! તારી સેવામાં લેજે સ્વીકારી ! Vadhoovar raakh, Prabhu, sukhakaari re ! Taari sevaamaan leje sveekaari !
438 લગ્નપ્રસંગે પ્રભુને વિનવણી Lagnaprasange Prabhune Vinavani પ્રભુ, મારે આંગણે વહેલા પધારો, આયુષ્યમાં આ અવસર સારો, Prabhu, maare aangane vahela padhaaro, aayushyamaan aa avasar saaro,
439 લગ્ન પછી મંદિરમાં ગાવાનું Lagn Pachhi Mandiramaan Gaavaanun થયો આજ આ ઉરમાં હર્ષ ભારી, નિહાળી સભા આ ભલી સુખકારી; Thayo aaj aa uramaan harsh bhaari, nihaali sabha aa bhali sukhakaari;
440 બાપ્તિસ્મા Baaptisma કૃપાવંત ત્રાતા ! રખેવાળ સારા ! Krapaavant traata ! Rakhevaal saara !
441 બાપ્તિસ્મા Baaptisma બન્યો બાળ નાનો ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્રાતા, Banyo baal naano Isu Khrist traata,
442 બાપ્તિસ્મા Baaptisma હે ખ્રિસ્ત ત્રાતા ! પ્રેમથી આજ્ઞા અમે એ શિર ધરી, "Aakaash ne prathvi pare adhikaar saghalo chhe mane,
443 બાળકનું અર્પણ Baalakanun Arpan જો, ઇસ્રાએલનો પાળક રાંક ઊભો છે રાખી મહેર; Jo, Israelno paalak raank oobho chhe raakhi maher;
444 પ્રભુભોજન Prabhubhojan મારા પ્રેમને મનમાં આણી તમે પાળો બે નિશાણી : Maara premane manamaan aani tame paalo be nishaani :
445 જીવતો ઝરો Jeevato jharo એક ઝરામાં ભરેલું રક્ત, ખ્રિસ્ત-કૂખથી વહ્યું છે; Ek jharaamaan bharelun rakt, Khrista-kookhathi vahyun chhe;
446 પ્રભુભોજન Prabhubhojan ખ્રિસ્તે કરી પાપ નિવારણ પાપીઓને દીધું તારણ; Khriste kari paap nivaaran paapeeone deedhun taaran;
447 "મારી યાદગીરી માં આ કરો" "Maari Yaadageeri Maan Aa Karo" કૃપાળુ, તારા કહેવાથી, નમ્ર થઈને હું Krapaalu, taara kahevaathi, namra thaeene hun
448 પ્રભુભોજન Prabhubhojan જ્યારે સગાંવહાલાં જાય, વિશ્રામ પામવા સ્વર્ગની માંય, "Isu aave tyaan sudhi" sanbhaaro aa vaat saari,
449 પ્રભુની કૃપામય મેજ Prabhuni Krapaamaya Mej આ કાલવરી કેમ રંગાયેલી રક્તરંગે ? A kaalavari kem rangaayeli raktarange ?
450 પાળકની દીક્ષા Paalakani deeksha હે પ્રભુ, આત્મા દે તું ખાસ, દીક્ષા જે પામ્યો તારો દાસ; He Prabhu, aatma de tun khaas, deeksha je paamyo taaro daas;
451 દીક્ષા Deeksha દાનો અનેક પ્રકારનાં દાતા તથાપિ એક છે, Daano anek prakaaranaan daata tathaapi ek chhe,
452 દીક્ષા Deeksha દીક્ષિત કરજે, દેવ, તું પોતે, પાળક લાયક સર્વ પ્રકારે. Deekshit karaje, dev, tun pote, paalak laayak sarv prakaare.
453 શિલારોપણવિધિ Shilaaropanavidhi પ્રાર્થ સાથ મૂકેલ આ શિલા પર, બાંધ, હે ઈશ્વર, તુજ મંદિર; Praarth saath mookel aa shila par, baandh, he Ishvar, tuj mandir;
454 દેવળની પ્રતિષ્ઠા કરતી વખતે ગાવાનું ગીત Devalani Pratishtha Karati Vakhate Gaavaanun Geet ખ્રિસ્ત મુખ્ય જે મથાળું તે પાયો સદાય છે; Khrist mukhya je mathaalun te paayo sadaay chhe;
455 મંદિરનું અર્પણ Mandiranun Arpan દેવ, તેં તારું મંદિર સ્થાપેલ, સાગત, સૃષ્ટિ, ને સ્વર્ગ પર, Dev, ten taarun mandir sthaapel, saagat, srashti, ne svarg par,
456 મંદિરની પ્રતિષ્ઠા Mandirani Pratishtha હે સૈન્યના પ્રભુ દેવ ! આ મંદિર તારું ખાસ છે, He sainyana Prabhu dev ! aa mandir taarun khaas chhe,
457 ભક્તિઘરનું અર્પણ (પ્રાર્થના) Bhaktigharanun Arpan (Praarthana) અમે બાળો સંધાં નમન મનથી આજ કરતાં, Ame baalo sandhaan naman manathi aaj karataan,
458 મંદિરની પ્રતિષ્ઠા Mandirani Pratishtha હે નિજ લોકોના શુભ પાળક, અર્જ અમારી સાંભળ, બાપ; He nij lokona shubh paalak, arj amaari saambhal, baap;
459 ખ્રિસ્તી સંગત Khristi Sangat ધન્ય છે ખ્રિસ્તનો પ્રેમ, જોડે અમારાં ચિત્ત; Dhanya chhe Khristano prem, jode amaaraan chitt;
460 ઈશ્વર તમારી સાથે રહેજો Ishvar Tamaari Saathe Rahejo ફરી મળીશું ! મળીશું ! ઈશ્વર તમ સંગાથે રહેજો રે ! (૨) Phari maleeshun ! Maleeshun ! Ishvar tam sangaathe rahejo re ! (2)
461 દિલાસો Dilaaso જ્યારે વિશ્વાસુ ખ્રિસ્તી લોક ઈસુમાં ઊંઘી જાય, Jyaare vishvaasu Khristi lok Isumaan oonghi jaay,
462 દેશસેવક Deshasevak અરે ઓ હિંદના યુવાન, રહ્યા શું ભૂલમાં ભારે ? Are o hindana yuvaan, rahya shun bhoolamaan bhaare ?
463 પ્રિયતમ હિંદુસ્તાન Priyatam Hindustaan પ્રિયતમ હિંદીસ્તાન ! અમારા પ્રિયતમ હિંદીસ્તાન ! Priyatam Hindeestaan ! Amaara priyatam Hindeestaan !
464 ફસલને માટે પ્રભુનો આભાર Phasalane Maate Prabhuno Aabhaar આપણી ચોગમનાં શુભ દાનો, આકાશેથી આવે છે; Aapani chogamanaan shubh daano, aakaashethi aave chhe;
465 મિષ્ટ ભજનકાળ Misht Bhajanakaal મિષ્ટ ભજનકાળ ! મિષ્ટ ભજનકાળ ! ભવચિન્તમાંથી નોતરે હાલ, Misht bhajanakaal ! Misht bhajanakaal ! Bhavachintamaanthi notare haal,
466 તારણહારનો જન્મ Taaranahaarano Janm ગૌરવી રાજા ઈસુ અમારો, જનમ્યો જગમાં તારણહારો, Gauravi raaja Isu amaaro, janamyo jagamaan taaranahaaro,
467 સુવાર્તા સુણાવીએ Suvaarta Sunaaveeye બળ, પ્રભુજી, અમને આપો, જઈએ ઠામે ઠામે રે. Bal, Prabhuji, amane aapo, jaeeye thaame thaame re.
468 સુવાર્તા Suvaarta સુવાર્તા દેવની વાણી, ઈસુના થંભમાં જાણી, Suvaarta devani vaani, Isuna thambhamaan jaani,
469 અંતર આત્માનો દીપક પ્રગટાવો Antar Aatmaano Deepak Pragataavo સંતરાત્મામાં દીપક પ્રકટાવો, (૨) પ્યારા પ્રભુ ઈસુનો રુદિયે, Santaraatmaamaan deepak prakataavo, (2) pyaara Prabhu Isuno rudiye,
470 પસ્તાવો અને માફી Pastaavo Ane Maaphi શા માટે શ્રમ વ્યર્થ કરો છો ? કેમ ઉઠાવો, પાપી, બોજ ? Sha maate shram vyarth karo chho ? Kem uthaavo, paapi, boj ?
471 ક્ષમાયાચના Kshamaayaachana માફી આપ મને, પતિત છું, માફી આપ મને. Maaphi aap mane, patit chhun, maaphi aap mane.
472 યુવાાનોને Yuvaaanone જાગો રે સહુ નવયુવાનો, આળસ આત્મિક ત્યાગી, Jaago re sahu navayuvaano, aalas aatmik tyaagi,
473 પ્રાર્થના Praarthana જુવાનીના કાળમાં, ઈશ્વર, રે' મુજ પાસ; Juvaaneena kaalamaan, Ishvar, re' muj paas;
474 યુવકને હાકલ Yuvakane Haakal હે યુવાન, હે યુવાન, શું યુદ્ધમાં નોંધાવ્યું તારું નામ? He yuvaan, he yuvaan, shun yuddhamaan nondhaavyun taarun naam?
475 નવયુવાનની કસોટી Navayuvaanani Kasoti ખ્રિસ્તી નવયુવાન, તારી આવી કસોટી આજ, Khristi navayuvaan, taari aavi kasoti aaj,
476 ઈશ્વર દયાળુ છે ? Ishvar Dayaalu Chhe ? વાત ખરી કે ઈશ્વર મોટો મુજ પર થાય દયાળ Vaat khari ke Ishvar moto muj par thaay dayaal
477 ઈસુ મુજ ઓાર કરે પ્રીત Isu Muj Oaar Kare Preet હા, ઈસુ ચાહે ! હા, ઈસુ ચાહે ! હા, ઈસુ ચાહે ! Ha, Isu chaahe ! Ha, Isu chaahe ! Ha, Isu chaahe !
478 સ્તુતિ હો હરદમ ! Stuti Ho Haradam ! અતુતિ હો હરદમ, સ્તુતિ હો હરદમ, Stuti ho haradam, stuti ho haradam,
479 બાળયાચના Baalayaachana ઓ ઈસુ, તુંજ ધનનામ, કરીએ તારાં ગુણગાન. O Isu, tunj dhananaam, kareeye taaraan gunagaan.
480 રાતની વેળાએ પ્રાર્થના Raatani Velaae Praarthana પાળક ઈસુ, પાળ મને જીવ, તું સંભાળક છે કરુણાળ; Paalak Isu, paal mane jeev, tun sambhaalak chhe karunaal;
481 બાળકોનો પાળક Baalakono Paalak ઈસુ, તારું બાળક હું છું, દેજે આશિષો આ રાત; Isu, taarun baalak hun chhun, deje aashisho aa raat;
482 વંદન Vandan શીશ નમાવી, પ્રભુ, વંદન કરીએ, પાપ પડીને, Sheesh namaavi, Prabhu, vandan kareeye, paap padeene,
483 નીતિબોધ Neetibodh
-
-
484 નાનું પણ પાપ તે પાપ Naanun Pan Paap Te Paap તૃણ પણ લેતાં પાપ છે, પરજનનું જે હોય; Tran pan letaan paap chhe, parajananun je hoy;
485 કેવી પ્રીત Kevi Preet ઈસુ બાળકોને પાળશે, કેવી પ્રીતિ; Isu baalakone paalashe, kevi preeti;
486 સંધ્યાકાળનું ગીત Sandhyaakaalanun Geet દા'ડો પૂરો થયો, રાતી આવી પાસ; Da'do pooro thayo, raati aavi paas;
487 પ્રભુ ઈસુ માટે બાળસેવા Prabhu Isu Maate Baalaseva સહુ છીએ આપણે નાનાં બાળ, નિરુપાય, નબળાં ને કંગાળ; Sahu chheeye aapane naanaan baal, nirupaay, nabalaan ne kangaal;
488 પ્રભાત સમયે આભાર Prabhaat Samaye Aabhaar આવો, બાળ, આવો, આજે પ્રભાતે, Aavo, baal, aavo, aaje prabhaate,
489 ઈસુ ઘેટાંપાળક Isu Ghetaanpaalak ઈસુ ઘેટાંપાળક, લૂછે અશ્રુપાત; Isu ghetaanpaalak, loochhe ashrupaat;
490 ઈસુ જેવો હું થઉં Isu Jevo Hun Thaun ઈસુ જેવો હું થઉં, સાલસ, નમ્ર, દયાળ; Isu jevo hun thaun, saalas, namr, dayaal;
491 યુવાવસ્થામાં સ્વાર્પણ Yuvaavasthaamaan Svaarpan હે યુવજના અન્મિત્ર ખ્રિસ્ત, He yuvajana anmitra Khrist,
492 પ્રકાશિત નગર Prakashit Nagar પ્રકાશિત નગર એક, પાપ રહે છે તેની બહાર; Prakashit nagar ek, paap rahe chhe teni bahaar;
493 સ્વાર્પણનું ગીત Svaarpananun Geet ઈસુ, મારું દિલડું લે, શુદ્ધ ને તારું જ થવા દે; Isu, maarun diladun le, shuddh ne taarun ja thava de;
494 નમ્ર ઈસુ Namra Isu ઈસુ, તું અપાર દયાળ, તું તુજ બાળકને નિહાળ; Isu, tun apaar dayaal, tun tuj baalakane nihaal;
495 બાળકનો તારણહાર ઈસુ Baalakano Taaranahaar Isu ઈસુ જે બાળનો તારણહાર, જનમ્યો ગભાણે નાતાલને વાર, Isu je baalano taaranahaar, janamyo gabhaane naataalane vaar,
496 નાનાં બાળો Naanaan Baalo નાનાં નાનાં બાળો ઈસુને ગમે, Naanaan naanaan baalo Isune game,
497 બાળકોને આવવા દો Baalakone Aavava Do બોલાવે છે પાસ ઈસુ, બોલાવે છે પાસ, Bolaave chhe paas Isu, bolaave chhe paas,
498 અજવાળે ajavaade ચાલીએ સૌ અજવાળે, અજવાળે, અજવાળે, Chaaliye sau ajavaade, ajavaade, ajavaade,
499 પારણા વિષે લુથરનું ગીત Paarana Vishe Lutharanun Geet ગભાણ માંહે જુઓ, પારણું પણ છે નહીં, Gabhaan maanhe juo, paaranun pan chhe naheen,
500 અંગોનો ખરો ઉપયોગ Angono Kharo Upayog નાના હાથો શું કરે રીઝવવા સ્વર્ગી બાપ ? Naana haatho shun kare reejhavava svargi baap ?
501 પ્રાર્થના Praarthana માગું, ઈશ્વર, આટલું બહુ રાખીને ખંત, Maagun, Ishvar, aatalun bahu raakheene khant,
502 રાજા ઈસુ આવ્યા Raaja Isu Aavya રાજા ઈસુ આવ્યા, રાજા ઈસુ આવ્યા, Raaja Isu aavya, raaja Isu aavya,
503 પ્રભુ સદા મારી પાસે છે Prabhu Sada Maari Paase Chhe સદાય પાસ માહરી, વસે જ વિશ્વનો ધણી; Sadaay paas maahari, vase ja vishvano dhani;
504 ઈશ્વર પ્રીતિ છે Ishvar Preeti Chhe વંદો, વંદો, સર્વ નાનાં બાળો; દેવ પ્રેમ છે, દેવ પ્રેમ છે. Vando, vando, sarv naanaan baalo; dev prem chhe, dev prem chhe.
505 બાળપ્રેમી ઈસુ Baadpremi Isu પ્રભુ ઈસુ સર્વનો રખવાળ, ચાહે આખા જગનાં બાળ; Prabhu Isu sarvno rakhwaad, chaahe aakha jagna baad;
506 જય હાલેલૂયા Jay Haaleluyaa સ્વર્ગ ભણી ચાલીએ, જય હાલેલૂયા ! Swarg bhani chaaliae, jay haaleluyaa !
507 ઈસુના લોહીથી Isuna Lohithi લોહીથી, લોહીથી, ઈસુના લોહીથી. Lohithi, lohithi, Isuna lohithi.
508 નાનાં વાનાંનું મહત્વ Naani Vaanaanun Mahatv નાને નાને ટીપે સાગરો ભરેલ, Naane Naane tipe saagaro bharel,
509 જગને જીવન દેવા કાજ Jagne Jeevan Deva Kaaj ઈસુ આવ્યા જગમાં ખાસ, જગને જીવન દેવા કાજ; Isu aavya jagma khaas, jagne jeevan deva kaaj;
510 નાનાં છોકરાં સ્તુતિ ગાઓ Naana Chokara Stuti Gaao નાનાં છોકરાં, સ્તુતિ ગાઓ, સ્તુતિ ગાઓ, સ્તુતિ ગાઓ; Naana chokara, stuti gaao, stuti gaao, stuti gaao;
511 જગતનાં છોકરાંને ઈસુ ચાહે છે Jagatna Chokaraane Isu Chaahe Che
-
-
512 ઈસુ મારું સર્વસ્વ Isu Maaru Sarvasv
-
-
513 ઈસુ મારો મિત્ર Isu Maaro Mitr
-
-
514 ટેક: ધન્ય ઈસુ નામ (૩) સર્વકાળ Tek: Dhany Isu Naam (3) Sarvkaad ઊંચું જોઈ આગળ જઈએ, Unchu joi aagad jaiae,
515 ઈસુનો જય Isuno Jay ઈસુનો જય, જય, જય, જય, મારા દિલમાં છે, Isuno jay, jay, jay, jay, mara dilma che,
516 ઈસુ સદા તેવો જ રહે છે Isu Sada Tevo J Rahe Che
-
-
517 નિર્વિકાર ઈસુ Nirvikaar Isu
-
-
518 પ્યારું ઈસુ નામ Pyaaru Isu naam
-
-
519 ઈસુનું મધુર નામ Isunun Madhur Naam ઈસુ નામ નામ મધુર ઈસુ નામ, Isu naam naam madhur Isu naam,
520 ઈસુના નામને જય બોલો Isuna Naamane Jay Bolo
-
-
521 ઈસુનું નામ Isunun Naam
-
-
522 જયસ્તોત્ર Jayastotra
-
-
523 સ્તોત્ર Stotra પ્રભુ જે સર્વશક્તિમાન, Prabhu je sarvashaktimaan,
524 પ્રભુતા Prabhuta
-
-
525 પિતને મહિમા Pitane Mahima
-
-
526 પિતાને મહિમા Pitaane Mahima
-
-
527 સ્તોત્ર Stotra
-
-
528 જય જગપિતા Jay Jagapita
-
-
529 ત્રિએક ઈશ્વરની સ્તુતિ Triek Ishvarani Stuti
-
-
530 સ્તોત્ર Stotra
-
-
531 વંદના Vandana
-
-
532 પરમેશ્વરની સ્તુતિ હો Parameshvarani Stuti Ho
-
-
533 - હાલેલૂયા, - Haalelooya,
-
-
534 હતો તું ? Hato Tun ? હતો તું, જવ તેને ખીલા માર્યા ? (૨) Hato tun, jav tene kheela maarya ? (2)
535 હું માનું છું Hun maanun chhun
-
-
536 જે ઈસુ કહે તે કરીશ Je Isu Kahe Te Kareesh
-
-
537 દેવ, મને કર ખશે ખ્રિસ્તી Dev, Mane Kar Khashe Khristi દેવ, મને કર ખરો ખ્રિસ્તી, Dev, mane kar kharo Khristi,
538 હું ઉતર આપીશ Hun Utar Aapeesh પ્રભુ માટે કરતો રહીશ તેનાં કામ. Prabhu maate karato raheesh tenaan kaam.
539 હું યહોવામાં અતિશય આનંદી Hun Yahovaamaan Atishay Aanandi
-
-
540 દાનાર્પણ પર આશીર્વાદ Daanaarpan Par Aasheervaad
-
-
541 દાનાર્પણની પ્રાર્થાના Daanaarpanani Praarthaana
-
-
542 પવિત્રશાસ્ત્ર Pavitrashaastra
-
-
543 ઈશ્વરની વારો બી છે Ishvarani Vaaro Bi Chhe
-
-
544 તારો દીવો સળગતો રાખ Taaro Deevo Salagato Raakh ગાઓ હોસાના, ગાઓ હોસાના, Gaao hosaana, gaao hosaana,
545 ભોજન પર આશીર્વાદ Bhojan Par Aasheervaad
-
-
546 ભિજન સમય માટે Bhijan Samay Maate
-
-
547 આભાર Aabhaar
-
-
548 ભિજન માટે ઈશ્વરની પ્રાર્થના Bhijan Maate Ishvarani Praarthana
-
-
549 ભોજન સમાની પ્રાર્થના Bhojan Samaani Praarthana
-
-
550 ભોજન સમય માટે Bhojan Samay Maate
-
-
551 ભોજન માટે પ્રાર્થના Bhojan Maate Praarthana
-
-
552 અન્નદાતાનો આભાર Annadaataano Aabhaar પિતા, સર્વ દાનો તણા દિવ્ય દાતા, Pita, sarv daano tana divya daata,
553 ખ્રિસ્તની સુંદરતા Khristani Sundarata
-
-
554 વિદાય ગાન Vidaay Gaan
-
-