328

From Bhajan Sangrah
Jump to navigation Jump to search

૩૨૮ - પૂર્ણાર્પણ

૩૨૮ - પૂર્ણાર્પણ
પ્રભુ, મારું જીવન લે, મારાં તન, મન, તારાં છે;
તું લે મારા હોઠનું ફળ, દરેક દિવસ, દરેક પળ.
પ્રભુ, મારા હોઠ ઉઘાડ, સ્તુતિ મારાથી ગવાડ;
મારાં હાથકામ તું કરાવ, મારાં પગલાં તું ચલાવ.
પ્રભુ, મારાં નાણાં લે, દરેક અર્ધી તારી છે;
મારું જ્ઞાન તું કામમાં લે, સારી બુદ્ધિ મને દે.
તારી મરજી મારી કર, મારું દિલ એ તારું ઘર;
ઈસુ, તું પર હેત કરીશ, તારી આજ્ઞા હું પાળીશ.
પ્રભુ, મારું જીવન લે, મારાં તન, મન તારાં છે;
તારા સેવકને સંભાળ, તારે કાજે સર્વકાળ.

Phonetic English

328 - Poornaarpan
1 Prabhu, maaru jeevan le, maaraa tan, man, taaraa chhe;
Tu le maara hothanu phal, darek divas, darek pal.
2 Prabhu, maara hoth ughaad, stuti maaraathi gavaad;
Maaraa haathakaam tu karaav, maaraa pagalaa tu chalaav.
3 Prabhu, maaraa naanaa le, darek ardhi taari chhe;
Maaru gyaan tu kaamamaa le, saari buddhi mane de.
4 Taari maraji maari kar, maaru dil e taaru ghar;
Isu, tu par het karish, taari aagya hu paaleesh.
5 Prabhu, maaru jeevan le, maaraa tan, man taaraa chhe;
Taara sevakane sambhaal, taare kaaje sarvakaal.

Image

Guj328.JPG

Media - Hymn Tune : Innocents

The media player is loading...

Media - Hymn Tune : Innocents - Sung By Lerryson Wilson Christy

The media player is loading...

Media - Hymn Tune : Innocents - Sung By C.Vanveer

The media player is loading...

Media - Hymn Tune : Mozart

The media player is loading...


Media - Hymn Tune : Consecration

The media player is loading...


Media - Hymn Tune : Hendon

The media player is loading...