16

From Bhajan Sangrah
Jump to navigation Jump to search

૧૬ - યહોવ મારો પાળક

૧૬ - યહોવ મારો પાળક
(હિંદી પરથી)
અનુ : જયાનંદ આઈ. ચોહાન
ટેક: ઈસુ મારો ઘેટાંપાળ હું તેના ગુણ ગાઉં છું.
નાનું તેનું બચ્ચું તેની પાછળ જાઉ છું.
લીલાં લીલાં બીડોમાં મને ચરાવે છે...(૨)
વળી નિર્મળ ઝરામાં મને પિવાડે છે...(૨)
તે આગળ આગળ ચાલે છે, ને રક્ષા કરતો જાય છે,
તેની મધુર વાણીથી હું તૃપ્તિ પામું છું.
મૃત્યુ કેરી ખીણ મધ્યે મને સંભાળે છે,
જંગલ કેરાં જોખમથી મને બચાવે છે;
તે મલમપટ્ટી કરે છે, ને દિલાસો પણ તે દે છે,
તેની પ્રેમભરી સેવામાં હું આનંદ પામું છું.
વેરી કેરી હાજરીમાં ભાણું તે પીરસે છે,
કટોરો આનંદથી ઊભરાઈ જાય છે
તે શુદ્ધ પવિત્ર બનાવે છે, આત્માનું દાન વળી દે છે,
નિત નિત તેની સહાય થકી જય પામે જાઉં છું.

Phonetic English

16 - Yahowa maro palak
(Hindi parthi)
Anu : Jayanand I. Yohaan
Tek: Isu maro ghentapaal hu tena gun gau chu.
Nanu tenu bacchu teni pachal jau chu.
1 Lila lila bidoma mane charave che….(2)
Wali nirmal jharama mane pivade che…(2)
Te aagal aagal chale che, ne raksha karto jay che,
2 Mrutyu keri khin madhye mane sambhale che,
Jangal kera jokham thi mane bachave che;
Te malampatti kare che,ne dilaso pan de che,
Teni prembhari sevama hu aanand pamu chu.
3 Veri keri hajari ma bhanu te pirse che,
Katoro anandthi ubharai jay che
Te shudh pavitra banave che, aatmanu dan wali de che,
Nit nit teni sahay thaki jay pame jau chu.

Image

16 Isu Maro Gheta Palak.jpg

Media - Traditional Tune

The media player is loading...

Media - Composition By : Late Mr. ManuBhai Rathod

The media player is loading...